Salı
Çok Bulutlu
9°C | 19°C
Çarşamba
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
10°C | 15°C
Perşembe
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
8°C | 17°C

Meclis Kararları 2017/Nisan

Meclis Kararları 2017/Nisan

Konu Meclis Kararları 2017/Nisan
Karar Tarihi 05/04/2017
Karar No Meclis Kararları 2017/Nisan
Müdürlük / Birim


Karar Tarihi  : 05.04.2017

Karar Sayısı  : 2017/16

Kararın Özü  : Mayıs 2017  Ayı Meclis Toplantı Tarihinin Belirlenmesi.

Gündemin 2. maddesi olan Mayıs Ayı Toplantı Tarihinin Belirlenmesinin görüşülmesine geçildi.

Mayıs 2017 ayı toplantı tarihinin 03 Mayıs 2017 Çarşamba saat 14.00 olarak belirlenmesine işaretle oylama sununda oybirliğiyle karar verildi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Karar Tarihi  : 05.04.2017

Karar Sayısı  : 2017/17

Kararın Özü  : Başkanın Yıllık Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.

Gündemin 3.maddesinde yer alan Başkanın Yıllık Faaliyet Raporunun Görüşülmesine geçildi.

Başkan Faaliyet Raporunu okudu. Yerini Meclis 1. Başkan Vekili Ruhi ÇINAR’a bıraktı. Faaliyet Raporu hakkında lehte ve aleyhte söz alan olmadı. Oylamaya geçildi. İşaretle yapılan oylama sonunda Başkanın Faaliyet Raporu oybirliğiyle kabul edildi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Karar Tarihi  : 05.04.2017

Karar Sayısı  : 2017/18

Kararın Özü  : Seçimlerin Yapılması

Gündemin  4. maddesi olan Seçimlerin Yapılmasına geçildi.

a)      Encümen Üyeliği seçimine geçildi.  Başkan geçen yıl üye olan Encümen üyelerinin devam etmesini önerdi. Diğer önerilere açık olduğunu belirtti. Başkan geçen yılın Encümen üyeleri olan Mehmet AYDIN ve Maksut MORGİL’ i üyelik için önerdi. Emine Asuman PAZARLIKLI ‘da aday oldu. Yapılan gizli oylama açık tasnif sonucunda;

Emine Asuman PAZARLIKLI         1 (bir)  oy,

Maksut MORGİL                              5 (beş) oy,

Mehmet AYDIN                               5 (beş) oy, aldılar ve Mehmet AYDIN ile Maksut

                                                                    MORGİL Encümen Üyeliğine seçildiler.

 

b)      Bütçe Komisyonu Seçimine geçildi. Bütçe Komisyonunun 5 üyeden oluşması ve süresinin bir yıl olması kararlaştırıldı. Başkan 2016 yılında görev yapan üyelerin 2017 yılında da devam etmelerini önerdi ve Başkan, Musa GÜNAYDIN, Mehmet AYDIN, Ruhi ÇINAR, T.Fatih KAYMAK ve Necmettin DEMİR’ in bütçe komisyon üyeliğine devam etmelerini oylamaya sundu, yapılan açık oylama sonunda yukarıda adı geçen üyelerin Bütçe Komisyonuna seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

 

c)     İmar Komisyonu Seçimine geçildi. İmar Komisyonunun 5 üyeden oluşması ve süresinin bir yıl olması kararlaştırıldı. İmar Komisyonu Üyeliği için Ruhi ÇINAR, Mehmet AYDIN, Musa GÜNAYDIN, C. Bahtiyar KONAR ile Necmettin DEMİR aday gösterildiler. Yapılan açık oylamada İmar Komisyonuna seçilmeleri oybirliğiyle kabul edildi

d)   Trafik Komisyonu Kurulması ve Üye Seçimine geçildi. Beldemizde ulaşım hizmetleri ile ilgili konularda çalışma yapmak ve meclise sunmak üzere Trafik komisyonu oluşturulmasına, Trafik komisyonuna Emine Asuman PAZARLIKLI, Ruhi ÇINAR, Musa GÜNAYDIN, Tevfik Fatih KAYMAK ve Necmettin DEMİR aday gösterildi ve yapılan açık oylamada sonucunda Trafik Komisyonuna seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Karar Tarihi  : 05.04.2017

Karar Sayısı  : 2017/19

Kararın Özü  : 07.01.2015 tarih ve 2015/06 sayılı Belediyemiz Meclis Kararının İptali

          Gündemin  6. maddesinde yer alan 07.01.2015 tarih ve 2015/06 sayılı Belediyemiz Meclis Kararının İptalinin görüşülmesine geçildi.

          Belediyemiz Meclisinin 07.01.2015 tarih ve 2015/06 sayılı kararıyla Beldemiz sınırları içerisindeki mevcut duraklardan Belediyemiz hakları saklı kalmak kaydıyla ve karşılıklı protokol yapılarak S.S. 81 Nolu Altınova Otobüsçüler ve Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine yolcu indirmesi ve bindirmesi için izin verilmişti.

            Kooperatifle yapılan sözleşme süreci içinde yolcu taşımacılığı faaliyeti esnasında gerek iletişim, insan ilişkileri, gerekse çalışma saatleri gibi aksaklıklardan dolayı vatandaşlarımızdan yoğun şikayetler gelmiştir. Yaşanan bu sorunlara çözüm bulunması amacıyla Belediyemizce yaptırımlar uygulanmış olup, bu anlamda herhangi bir düzelme olmamıştır. Beldemiz halkının bu şekilde duraklardan her yıl yapılan protokollerle geçici olarak yolcu alınmasına izin verilmesi suretiyle ulaşım ihtiyacı kamu yararına uygun biçimde karşılanamamıştır. Bu nedenlerle; hukuki yararı bulunmayan, fiili yararı da gerçekleşmeyen meclis kararının;

 

a)    S.S. 81 Altınova Otobüsçüler ve Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine Beldemiz sınırları içerisindeki duraklardan yolcu alması için izin verilen 07.01.2015 tarihli ve 2015/06 sayılı Belediyemiz Meclis Kararının kaldırılmasına,

b)   Belirtilen meclis kararına göre hazırlanan ve S.S. 81 Altınova Otobüsçüler ve Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile imzalanan sözleşmelerin hukuki dayanağı kalmadığından iptaline, yapılan işaretle oylama sonunda oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar Tarihi  : 11.04.2017

Karar Sayısı  : 2017/20

Kararın Özü  : Taksi Durakları ve Ticari Taksi Taşımacılık Yönetmeliğinin Görüşülmesi

            Gündemin 5. maddesinde yer alan Taksi Durakları ve Ticari Taksi Taşımacılık Yönetmelik Taslağının görüşülmesine geçildi. 5393  sayılı Belediye Yasasının 15/b maddelerine dayanılarak hazırlanmış  olan Yönetmelik taslağı 5 Nisan 2017 tarihli Meclis Toplantısında Trafik Komisyonuna havale edilmiş ve Trafik Komisyonu tarafından gerekli incelemeler yapılarak Meclise sunulmuştur.  Mecliste yapılan görüşmede Taksi Durakları ve Ticari Taksi Taşımacılık Yönetmelik Taslağının Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne yapılan işaretle oylama sonunda oybirliğiyle karar verildi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Karar Tarihi  : 11.04.2017

Karar Sayısı  : 2017/21

Kararın Özü  : S.S. Kaytazdere-Saralkent Minibüsçüler ve Otobüsçüler Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifinin talebinin görüşülmesi

            Gündemin  7. maddesi olan  S.S. Kaytazdere-Saralkent Minibüsçüler ve Otobüsçüler Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifinin talebinin görüşülmesine geçildi. Belediyemiz Meclisi tarafından 05 Nisan 2017 tarihli toplantıda Trafik Komisyonuna havale edilen, S.S. Kaytazdere-Saralkent Minibüsçüler ve Otobüsçüler Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifinin talebine esas olmak üzere; Belediyemiz sınırları içerisinde çalıştırmayı düşündüğü  minibüs hattının gerekli olup olmadığı konusunda  Trafik Komisyonunca gerekli araştırma yapılmış olup, düzenlenen rapor Meclise sunulmuştur. Mecliste yapılan görüşmede, komisyon  raporunda belirtilen açıklamalar doğrultusunda, yolcu ve talepler dikkate alınarak, ulaşım sıkıntısı yaşanmaması için kamu yararı gözetilerek , Beldemizde minibüs hattına ihtiyaç olduğundan S.S. Kaytazdere-Saralkent Minibüsçüler ve Otobüsçüler Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifinin talebi doğrultusunda adı geçen kooperatife ve aşağıda isimleri yazan (15 kişi) üyelerine Beldemiz sınırları içerisinde bulunan duraklar ile Devlet Karayolunda bulunan Kaytazdere-Yalova ve Kaytazdere Karamürsel Güzergahındaki duraklarımızdan yolcu indirme ve bindirme izni verilmesine yapılan işaretle oylama sonunda oybirliğiyle karar verildi.

           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Karar Tarihi  : 11.04.2017

Karar Sayısı  : 2017/22

Kararın Özü  : Yeni Akın Camisinin Yardım Talebinin görüşülmesi

            Gündemin 8. maddesinde yer alan Yeni Akın Camisinin Yardım Talebinin görüşülmesine geçildi. Yeni Akın Cami Yaptırma ve Yaşatma Güzelleştirme ve Sosyal Dayanışma Derneği’ nin 28.03.2017 tarihli yardım talebiyle ilgili dilekçesi okundu. Cami ve eklerinin ahşap kısımlarının tamir ve bakımı için yardım talebinde bulunduklarından, bu işlerin yapımı için 10.000,00 TL. (onbinlira) ile sınırlı olmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 14/b maddesine istinaden yardım yapılmasına işaretle oylama sonunda oybirliğiyle karar verildi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Karar Tarihi  : 11.04.2017

Karar Sayısı  : 2017/23

Kararın Özü  : Beşevler Camisinin boya badana ve onarım işlerinin yaptırılmasının görüşülmesi

            Gündemin 9. maddesinde yer alan Beşevler Camisinin boya badana ve onarım işlerinin yaptırılmasının görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmede Beşevler Camisinin boya badana ve onarım işlerinin yaptırılması için 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 14/b maddesine istinaden gerekli yardımın yapılmasına işaretle oylama sonunda oybirliğiyle karar verildi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Karar Tarihi  : 11.04.2017

Karar Sayısı  : 2017/24

Kararın Özü  : Norm  Kadro Düzenlemesi

Gündemin 10. Maddesinde yer alan “Norm  Kadro Düzenlemesi” nin görüşülmesine geçildi.

22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik kapsamında Belediyemiz kadroları düzenlenmiş, bu yönetmelikte Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik  22.05.2016 tarihli ve  29719 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve  ekinde yer alan Ek-1 deki Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare birlikleri Tasnif cetvelleri değiştirilerek yürürlüğe konulmuştur.

            Norm Kadro Yönetmeliği ile belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde istihdam edilen mevcut memur ve sürekli işçi kadrolarının, bu Yönetmelikte yer alan esaslara göre oluşturulması öngörülmektedir.

          Anılan Norm Kadro Yönetmeliğinin 11’nci maddesine istinaden boş memur kadrolarının iptali, değişikliği ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararıyla yapılması öngörüldüğünden, Belediyemiz memur kadrolarında gerekli olan değişikliklerin ekli tablolara uygun olarak yapılmasına  işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

 MECLİS BAŞKANI                                   KATİP ÜYE                                          KATİP ÜYE

Ali KANGAL                                           Musa GÜNAYDIN                 Emine Asuman PAZARLIKLI

Belediye Başkanı

DİĞER KARARLAR
 • 04 Ekim

  Meclis Kararları 2017/Ekim

  Meclis Kararları 2017/Ekim
  Konu Meclis Kararları 2017/Ekim
  Karar Tarihi 04/10/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Ekim
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 13 Eylül

  Meclis Kararları 2017/Eylül

  Meclis Kararları 2017/Eylül
  Konu Meclis Kararları 2017/Eylül
  Karar Tarihi 13/09/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Eylül
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 02 Ağustos

  Meclis Kararları 2017/Ağustos I-II

  Meclis Kararları 2017/Ağustos I-II
  Konu Meclis Kararları 2017/Ağustos I-II
  Karar Tarihi 02/08/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Ağustos I-II
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 07 Haziran

  Meclis Kararları 2017/Haziran

  Meclis Kararları 2017/Haziran
  Konu Meclis Kararları 2017/Haziran
  Karar Tarihi 07/06/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Haziran
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 03 Mayıs

  Meclis Kararları 2017/Mayıs

  Meclis Kararları 2017/Mayıs
  Konu Meclis Kararları 2017/Mayıs
  Karar Tarihi 03/05/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Mayıs
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 05 Nisan

  Meclis Kararları 2017/Nisan

  Meclis Kararları 2017/Nisan
  Konu Meclis Kararları 2017/Nisan
  Karar Tarihi 05/04/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Nisan
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Mart

  Meclis Kararları 2017/Mart

  Meclis Kararları 2017/Mart
  Konu Meclis Kararları 2017/Mart
  Karar Tarihi 01/03/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Mart
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Şubat

  Meclis Kararları 2017/Şubat

  Meclis Kararları 2017/Şubat
  Konu Meclis Kararları 2017/Şubat
  Karar Tarihi 01/02/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Şubat
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 04 Ocak

  Meclis Kararları 2017/Ocak

  Meclis Kararları 2017/Ocak
  Konu Meclis Kararları 2017/Ocak
  Karar Tarihi 04/01/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Ocak
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 07 Aralık

  Meclis Kararları 2016/Aralık

  Meclis Kararları 2016/Aralık
  Konu Meclis Kararları 2016/Aralık
  Karar Tarihi 07/12/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Aralık
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Kasım

  Meclis Kararları 2016/Kasım

  Meclis Kararları 2016/Kasım
  Konu Meclis Kararları 2016/Kasım
  Karar Tarihi 01/11/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Kasım
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ekim

  Meclis Kararları 2016/Ekim

  Meclis Kararları 2016/Ekim
  Konu Meclis Kararları 2016/Ekim
  Karar Tarihi 01/10/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Ekim
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Eylül

  Meclis Kararları 2016/Eylül

  Meclis Kararları 2016/Eylül
  Konu Meclis Kararları 2016/Eylül
  Karar Tarihi 01/09/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Eylül
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ağustos

  Meclis Kararları 2016/Ağustos

  Meclis Kararları 2016/Ağustos
  Konu Meclis Kararları 2016/Ağustos
  Karar Tarihi 01/08/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Ağustos
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Temmuz

  Meclis Kararları 2016/Temmuz

  Meclis Kararları 2016/Temmuz
  Konu Meclis Kararları 2016/Temmuz
  Karar Tarihi 01/07/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Temmuz
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Haziran

  Meclis Kararları 2016/Haziran

  Meclis Kararları 2016/Haziran
  Konu Meclis Kararları 2016/Haziran
  Karar Tarihi 01/06/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Haziran
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Mayıs

  Meclis Kararları 2016/Mayıs

  Meclis Kararları 2016/Mayıs
  Konu Meclis Kararları 2016/Mayıs
  Karar Tarihi 01/05/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Mayıs
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 04 Nisan

  Meclis Kararları 2016/Nisan

  Meclis Kararları 2016/Nisan
  Konu Meclis Kararları 2016/Nisan
  Karar Tarihi 04/04/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Nisan
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 03 Mart

  Meclis Kararları 2016/Mart

  Meclis Kararları 2016/Mart
  Konu Meclis Kararları 2016/Mart
  Karar Tarihi 03/03/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Mart
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 02 Şubat

  Meclis Kararları 2016/Şubat

  Meclis Kararları 2016/Şubat
  Konu Meclis Kararları 2016/Şubat
  Karar Tarihi 02/02/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Şubat
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ocak

  Meclis Kararları 2016/Ocak

  Meclis Kararları 2016/Ocak
  Konu Meclis Kararları 2016/Ocak
  Karar Tarihi 01/01/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Ocak
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Aralık

  Meclis Kararları 2015/Aralık

  Meclis Kararları 2015/Aralık
  Konu Meclis Kararları 2015/Aralık
  Karar Tarihi 01/12/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Aralık
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Kasım

  Meclis Kararları 2015/Kasım

  Meclis Kararları 2015/Kasım
  Konu Meclis Kararları 2015/Kasım
  Karar Tarihi 01/11/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Kasım
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ekim

  Meclis Kararları 2015/Ekim

  Meclis Kararları 2015/Ekim
  Konu Meclis Kararları 2015/Ekim
  Karar Tarihi 01/10/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Ekim
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Eylül

  Meclis Kararları 2015/Eylül

  Meclis Kararları 2015/Eylül
  Konu Meclis Kararları 2015/Eylül
  Karar Tarihi 01/09/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Eylül
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ağustos

  Meclis Kararları 2015/Ağustos

  Meclis Kararları 2015/Ağustos
  Konu Meclis Kararları 2015/Ağustos
  Karar Tarihi 01/08/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Ağustos
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Temmuz

  Meclis Kararları 2015/Temmuz

  Meclis Kararları 2015/Temmuz
  Konu Meclis Kararları 2015/Temmuz
  Karar Tarihi 01/07/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Temmuz
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Haziran

  Meclis Kararları 2015/Haziran

  Meclis Kararları 2015/Haziran
  Konu Meclis Kararları 2015/Haziran
  Karar Tarihi 01/06/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Haziran
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Mayıs

  Meclis Kararları 2015/Mayıs

  Meclis Kararları 2015/Mayıs
  Konu Meclis Kararları 2015/Mayıs
  Karar Tarihi 01/05/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Mayıs
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Nisan

  Meclis Kararları 2015/Nisan

  Meclis Kararları 2015/Nisan
  Konu Meclis Kararları 2015/Nisan
  Karar Tarihi 01/04/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Nisan
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Mart

  Meclis Kararları 2015/Mart

  Meclis Kararları 2015/Mart
  Konu Meclis Kararları 2015/Mart
  Karar Tarihi 01/03/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Mart
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Şubat

  Meclis Kararları 2015/Şubat

  Meclis Kararları 2015/Şubat
  Konu Meclis Kararları 2015/Şubat
  Karar Tarihi 01/02/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Şubat
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ocak

  Meclis Kararları 2015/Ocak

  Meclis Kararları 2015/Ocak
  Konu Meclis Kararları 2015/Ocak
  Karar Tarihi 01/01/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Ocak
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Aralık

  Meclis Kararları 2014/Aralık

  Meclis Kararları 2014/Aralık
  Konu Meclis Kararları 2014/Aralık
  Karar Tarihi 06/12/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Aralık
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Kasım

  Meclis Kararları 2014/Kasım

  Meclis Kararları 2014/Kasım
  Konu Meclis Kararları 2014/Kasım
  Karar Tarihi 06/11/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Kasım
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 05 Ekim

  Meclis kararları 2014/Ekim

  Meclis kararları 2014/Ekim
  Konu Meclis kararları 2014/Ekim
  Karar Tarihi 05/10/2014
  Karar No Meclis kararları 2014/Ekim
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Eylül

  Meclis Kararları 2014/Eylül

  Meclis Kararları 2014/Eylül
  Konu Meclis Kararları 2014/Eylül
  Karar Tarihi 06/09/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Eylül
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Ağustos

  Meclis Kararları 2014/Ağustos

  Meclis Kararları 2014/Ağustos
  Konu Meclis Kararları 2014/Ağustos
  Karar Tarihi 06/08/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Ağustos
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Temmuz

  Meclis Kararları 2014/Temmuz

  Meclis Kararları 2014/Temmuz
  Konu Meclis Kararları 2014/Temmuz
  Karar Tarihi 06/07/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Temmuz
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Haziran

  Meclis Kararları 2014/Haziran

  Meclis Kararları 2014/Haziran
  Konu Meclis Kararları 2014/Haziran
  Karar Tarihi 06/06/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Haziran
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Mayıs

  Meclis kararları 2014/Mayıs

  Meclis kararları 2014/Mayıs
  Konu Meclis kararları 2014/Mayıs
  Karar Tarihi 06/05/2014
  Karar No Meclis kararları 2014/Mayıs
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Nisan

  Meclis Kararları 2014/Nisan

  Meclis Kararları 2014/Nisan
  Konu Meclis Kararları 2014/Nisan
  Karar Tarihi 06/04/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Nisan
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
Copyrigt © 2017 Kaytazdere Belediyesi ®