Pazartesi
Yağışlı
3°C | 6°C
Salı
Sisli
4°C | 6°C
Çarşamba
Hafif Yağmur
2°C | 8°C

Meclis Kararları 2016/Ocak

Meclis Kararları 2016/Ocak

Konu Meclis Kararları 2016/Ocak
Karar Tarihi 01/01/2016
Karar No Meclis Kararları 2016/Ocak
Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi

Karar Tarihi             : 06.01.2016

Karar Sayısı            :2016/01

Kararın Özü  : Şubat 2016  Ayı Meclis Toplantı Tarihinin Belirlenmesi.

Gündemin  2.nci maddesi olan Şubat 2016 Ayı Meclis Toplantı Tarihinin Belirlenmesine geçildi.

            Şubat 2016 Ayı Meclis Toplantı Tarihinin 03 Şubat  2016 Çarşamba günü saat 13.00 olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karar Tarihi             : 06.01.2016

Karar Sayısı            :2016/02

Kararın Özü  : Belediye Meclisinin Tatil Yapacağı Ayın Tespiti.

Gündemin  3.nci maddesi olan Belediye Meclisinin Tatil Yapacağı Ayın tespitinin görüşülmesine geçildi.

            Belediye Meclisinin tatil tapacağı ayın Temmuz ayı olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Karar Tarihi             : 06.01.2016

Karar Sayısı             :2016/03

Kararın Özü  : Zabıta ve İtfaiye personelinin Fazla Çalışma Ücretinin Belirlenmesi.

 Gündemin  4.nci maddesi olan Zabıta ve İtfaiye personelinin Fazla Çalışma Ücretinin Belirlenmesinin  görüşülmesine geçildi.

Zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen görev yapan personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, 2016 yılında ödenecek maktu fazla çalışma ücretlerinin tespitine ilişkin 2016 Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Tasarısında yer alan esaslar çerçevesinde;

Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele belediye meclisi kararı ile tespit edilecek  tutar; en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu 10.000’e kadar olanlar için 232 TL’sini geçemeyeceği belirtilmektedir.

Belediyemizde Zabıta ve İtfaiye Hizmetlerinde fiilen görev yapan personele 2016 yılında ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin 232,00 TL olarak uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karar Tarihi             : 06.01.2016

Karar Sayısı             :2016/04

Kararın Özü  :Tahditli Ticari Taksi ihtiyaç tespiti ve bununla ilgili araştırma komisyonu oluşturulması.

Gündemin  5.nci maddesi olan Tahditli Ticari Taksi ihtiyaç tespiti ve bununla ilgili araştırma komisyonu oluşturulmasının görüşülmesine geçildi.

Beldemizde tahditli ticari taksi ihtiyacının tespit edilmesi amacıyla T.Fatih KAYMAK, C.Bahtiyar KONAR,  Musa GÜNAYDIN, Ruhi ÇINAR ve Mehmet AYDIN’ dan oluşan 5 kişiden araştırma komisyonu oluşturulmasına işaretle yapılan oylama sonunda oybirliğiyle karar verildi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Karar Tarihi             : 06.01.2016

Karar Sayısı            :2016/05

Kararın Özü  :Kaytazdere Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimliğinin talebinin görüşülmesi

 

Gündemin  6.nci maddesi olan Kaytazdere Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimliğinin talebini görüşülmesine  geçildi.

Kaytazdere Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimliğinin 25.12.2015 tarihli dilekçesi okundu. Aile Sağlığı Merkezinin en önemli sıkıntısının aşıların muhafaza edilmesi olduğu, elektrik kesintilerine karşı tedbir almak amacıyla güç kaynağına ihtiyaç olduğu belirtilerek bu ihtiyacın Belediyemizce karşılanması talep edilmektedir. Güç kaynağı talebinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14.maddesinin (b) fıkrasına istinaden Belediyemizce karşılanmasına işaretle yapılan oylama sonunda oybirliğiyle karar verildi.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karar Tarihi             :06.01.2016

Karar Sayısı            :2016/06

Kararın Özü  :Piyalepaşa İlk ve Ortaokulu Okul Aile Birliğinin talebinin görüşülmesine

 

Gündemin  7.nci maddesi olan Piyalepaşa İlk ve Ortaokulu Okul Aile Birliğinin talebinin görüşülmesine  geçildi.

Piyalepaşa İlk ve Ortaokulu Okul Aile Birliğinin 14.12.2015 tarihli dilekçesi okundu. Piyalepaşa İlk ve Ortaokulunun konferans salonunun okul aile birliği, hayırsever vatandaşlar ve kamu kurumlarının desteği ile yenileneceği; bu kapsamda konferans salonu sahne ve kürsüsünün Belediyemizce yaptırılması talep edilmektedir. Okulun konferans salonu sahne ve kürsüsünün 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14.maddesinin (b) fıkrasına istinaden Belediyemizce yaptırılmasına, yapılacak yardımın KDV dahil 10.000,00 TL (onbinTL) yi geçmemek üzere sınırlandırılmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Karar Tarihi             : 06.01.2016

Karar Sayısı              :2016/07

Kararın Özü  :Atıksu tarifesinin belirlenmesine

 

Gündemin  8.nci maddesi olan Atıksu tarifesinin belirlenmesine geçildi.

TASK-KAB Meclisinin aldığı karar doğrultusunda atık su tarifesinin yeniden belirlenmesi gerekmektedir. Yapılan görüşme sonucunda atıksu bedelinin 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren m3 başına 0,95 TL olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonunda oybirliğiyle karar verildi.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Karar Tarihi             :06.01.2016

Karar Sayısı             :2016/08

Kararın Özü  :3194 sayılı İmar Kanunun 18.madde uygulamasının 4. Bölgede yapılması

Gündemin  9.nci maddesi olan 3194 sayılı İmar Kanunun 18.madde uygulamasının 4. Bölgede yapılmasının  görüşülmesine  geçildi.

Beldemizin ihtiyaçları doğrultusunda Beldemiz Revizyon Uygulama İmar Planlarında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nu 18.maddesi ‘u’ bendine göre 3194 sayılı İmar Kanunu 18. Madde uygulamasının 4.Bölgede uygulanmasının gerekliliği oluşmuştur.

Yapılan görüşme sonucunda 3194 sayılı İmar Kanunu 18. Madde uygulamasının 4.Bölgede yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

MECLİS BAŞKANI                                   KATİP ÜYE                                      KATİP ÜYE

Ali KANGAL                                        Necmettin DEMİR                     Tevfik Fatih KAYMAK

Belediye Başkanı                                                                                 


DİĞER KARARLAR
 • 04 Ekim

  Meclis Kararları 2017/Ekim

  Meclis Kararları 2017/Ekim
  Konu Meclis Kararları 2017/Ekim
  Karar Tarihi 04/10/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Ekim
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 13 Eylül

  Meclis Kararları 2017/Eylül

  Meclis Kararları 2017/Eylül
  Konu Meclis Kararları 2017/Eylül
  Karar Tarihi 13/09/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Eylül
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 02 Ağustos

  Meclis Kararları 2017/Ağustos I-II

  Meclis Kararları 2017/Ağustos I-II
  Konu Meclis Kararları 2017/Ağustos I-II
  Karar Tarihi 02/08/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Ağustos I-II
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 07 Haziran

  Meclis Kararları 2017/Haziran

  Meclis Kararları 2017/Haziran
  Konu Meclis Kararları 2017/Haziran
  Karar Tarihi 07/06/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Haziran
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 03 Mayıs

  Meclis Kararları 2017/Mayıs

  Meclis Kararları 2017/Mayıs
  Konu Meclis Kararları 2017/Mayıs
  Karar Tarihi 03/05/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Mayıs
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 05 Nisan

  Meclis Kararları 2017/Nisan

  Meclis Kararları 2017/Nisan
  Konu Meclis Kararları 2017/Nisan
  Karar Tarihi 05/04/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Nisan
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Mart

  Meclis Kararları 2017/Mart

  Meclis Kararları 2017/Mart
  Konu Meclis Kararları 2017/Mart
  Karar Tarihi 01/03/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Mart
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Şubat

  Meclis Kararları 2017/Şubat

  Meclis Kararları 2017/Şubat
  Konu Meclis Kararları 2017/Şubat
  Karar Tarihi 01/02/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Şubat
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 04 Ocak

  Meclis Kararları 2017/Ocak

  Meclis Kararları 2017/Ocak
  Konu Meclis Kararları 2017/Ocak
  Karar Tarihi 04/01/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Ocak
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 07 Aralık

  Meclis Kararları 2016/Aralık

  Meclis Kararları 2016/Aralık
  Konu Meclis Kararları 2016/Aralık
  Karar Tarihi 07/12/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Aralık
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Kasım

  Meclis Kararları 2016/Kasım

  Meclis Kararları 2016/Kasım
  Konu Meclis Kararları 2016/Kasım
  Karar Tarihi 01/11/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Kasım
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ekim

  Meclis Kararları 2016/Ekim

  Meclis Kararları 2016/Ekim
  Konu Meclis Kararları 2016/Ekim
  Karar Tarihi 01/10/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Ekim
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Eylül

  Meclis Kararları 2016/Eylül

  Meclis Kararları 2016/Eylül
  Konu Meclis Kararları 2016/Eylül
  Karar Tarihi 01/09/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Eylül
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ağustos

  Meclis Kararları 2016/Ağustos

  Meclis Kararları 2016/Ağustos
  Konu Meclis Kararları 2016/Ağustos
  Karar Tarihi 01/08/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Ağustos
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Temmuz

  Meclis Kararları 2016/Temmuz

  Meclis Kararları 2016/Temmuz
  Konu Meclis Kararları 2016/Temmuz
  Karar Tarihi 01/07/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Temmuz
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Haziran

  Meclis Kararları 2016/Haziran

  Meclis Kararları 2016/Haziran
  Konu Meclis Kararları 2016/Haziran
  Karar Tarihi 01/06/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Haziran
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Mayıs

  Meclis Kararları 2016/Mayıs

  Meclis Kararları 2016/Mayıs
  Konu Meclis Kararları 2016/Mayıs
  Karar Tarihi 01/05/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Mayıs
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 04 Nisan

  Meclis Kararları 2016/Nisan

  Meclis Kararları 2016/Nisan
  Konu Meclis Kararları 2016/Nisan
  Karar Tarihi 04/04/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Nisan
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 03 Mart

  Meclis Kararları 2016/Mart

  Meclis Kararları 2016/Mart
  Konu Meclis Kararları 2016/Mart
  Karar Tarihi 03/03/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Mart
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 02 Şubat

  Meclis Kararları 2016/Şubat

  Meclis Kararları 2016/Şubat
  Konu Meclis Kararları 2016/Şubat
  Karar Tarihi 02/02/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Şubat
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ocak

  Meclis Kararları 2016/Ocak

  Meclis Kararları 2016/Ocak
  Konu Meclis Kararları 2016/Ocak
  Karar Tarihi 01/01/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Ocak
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Aralık

  Meclis Kararları 2015/Aralık

  Meclis Kararları 2015/Aralık
  Konu Meclis Kararları 2015/Aralık
  Karar Tarihi 01/12/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Aralık
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Kasım

  Meclis Kararları 2015/Kasım

  Meclis Kararları 2015/Kasım
  Konu Meclis Kararları 2015/Kasım
  Karar Tarihi 01/11/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Kasım
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ekim

  Meclis Kararları 2015/Ekim

  Meclis Kararları 2015/Ekim
  Konu Meclis Kararları 2015/Ekim
  Karar Tarihi 01/10/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Ekim
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Eylül

  Meclis Kararları 2015/Eylül

  Meclis Kararları 2015/Eylül
  Konu Meclis Kararları 2015/Eylül
  Karar Tarihi 01/09/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Eylül
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ağustos

  Meclis Kararları 2015/Ağustos

  Meclis Kararları 2015/Ağustos
  Konu Meclis Kararları 2015/Ağustos
  Karar Tarihi 01/08/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Ağustos
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Temmuz

  Meclis Kararları 2015/Temmuz

  Meclis Kararları 2015/Temmuz
  Konu Meclis Kararları 2015/Temmuz
  Karar Tarihi 01/07/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Temmuz
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Haziran

  Meclis Kararları 2015/Haziran

  Meclis Kararları 2015/Haziran
  Konu Meclis Kararları 2015/Haziran
  Karar Tarihi 01/06/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Haziran
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Mayıs

  Meclis Kararları 2015/Mayıs

  Meclis Kararları 2015/Mayıs
  Konu Meclis Kararları 2015/Mayıs
  Karar Tarihi 01/05/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Mayıs
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Nisan

  Meclis Kararları 2015/Nisan

  Meclis Kararları 2015/Nisan
  Konu Meclis Kararları 2015/Nisan
  Karar Tarihi 01/04/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Nisan
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Mart

  Meclis Kararları 2015/Mart

  Meclis Kararları 2015/Mart
  Konu Meclis Kararları 2015/Mart
  Karar Tarihi 01/03/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Mart
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Şubat

  Meclis Kararları 2015/Şubat

  Meclis Kararları 2015/Şubat
  Konu Meclis Kararları 2015/Şubat
  Karar Tarihi 01/02/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Şubat
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ocak

  Meclis Kararları 2015/Ocak

  Meclis Kararları 2015/Ocak
  Konu Meclis Kararları 2015/Ocak
  Karar Tarihi 01/01/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Ocak
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Aralık

  Meclis Kararları 2014/Aralık

  Meclis Kararları 2014/Aralık
  Konu Meclis Kararları 2014/Aralık
  Karar Tarihi 06/12/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Aralık
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Kasım

  Meclis Kararları 2014/Kasım

  Meclis Kararları 2014/Kasım
  Konu Meclis Kararları 2014/Kasım
  Karar Tarihi 06/11/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Kasım
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 05 Ekim

  Meclis kararları 2014/Ekim

  Meclis kararları 2014/Ekim
  Konu Meclis kararları 2014/Ekim
  Karar Tarihi 05/10/2014
  Karar No Meclis kararları 2014/Ekim
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Eylül

  Meclis Kararları 2014/Eylül

  Meclis Kararları 2014/Eylül
  Konu Meclis Kararları 2014/Eylül
  Karar Tarihi 06/09/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Eylül
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Ağustos

  Meclis Kararları 2014/Ağustos

  Meclis Kararları 2014/Ağustos
  Konu Meclis Kararları 2014/Ağustos
  Karar Tarihi 06/08/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Ağustos
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Temmuz

  Meclis Kararları 2014/Temmuz

  Meclis Kararları 2014/Temmuz
  Konu Meclis Kararları 2014/Temmuz
  Karar Tarihi 06/07/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Temmuz
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Haziran

  Meclis Kararları 2014/Haziran

  Meclis Kararları 2014/Haziran
  Konu Meclis Kararları 2014/Haziran
  Karar Tarihi 06/06/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Haziran
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Mayıs

  Meclis kararları 2014/Mayıs

  Meclis kararları 2014/Mayıs
  Konu Meclis kararları 2014/Mayıs
  Karar Tarihi 06/05/2014
  Karar No Meclis kararları 2014/Mayıs
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Nisan

  Meclis Kararları 2014/Nisan

  Meclis Kararları 2014/Nisan
  Konu Meclis Kararları 2014/Nisan
  Karar Tarihi 06/04/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Nisan
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
Copyrigt © 2017 Kaytazdere Belediyesi ®