Salı
Çok Bulutlu
9°C | 19°C
Çarşamba
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
10°C | 15°C
Perşembe
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
8°C | 17°C

Meclis Kararları 2016/Mayıs

Meclis Kararları 2016/Mayıs

Konu Meclis Kararları 2016/Mayıs
Karar Tarihi 01/05/2016
Karar No Meclis Kararları 2016/Mayıs
Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi

Karar Tarihi    : 04.05.2016

Karar Sayısı  :2016/24

Kararın Özü  : Haziran 2016  Ayı Meclis Toplantı Tarihinin Belirlenmesi.

            Gündemin  2. maddesi olan Haziran 2016 ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesine geçidi.

            Haziran 2016 Ayı Meclis Toplantı Tarihinin 01 Haziran 2016 Çarşamba günü saat 14.00 olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonunda oybirliğiyle karar verildi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Karar Tarihi   : 04.05.2016

Karar Sayısı  :2016/25

Kararın Özü  : 2015 Yılı –Kesin İdari Hesabının Görüşülmesi.

            Gündemin  3. maddesi olan 2015 Yılı Kesin-İdari Hesabının görüşülmesine geçildi.

Belediye Encümeni tarafından incelenerek kabul edilen aşağıda yazılı olan Belediyemizin 2015 Yılı Kesin-İdari Hesabı görüşüldü ve işaretle yapılan oylama sonunda kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

2015 YILI GELİR KESİN HESABI

                                                               BÜTÇE TAHMİNİ               TOPLAM TAHAKKUK                       NET TAHSİLAT

01 VERGİ GELİRLERİ                              1.250.700,00                                    1.443.702,34                          956.659,84            

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET                1.002.000,00                                    1.100.240,57                          873.903,86              

GELİRLERİ

04 ALINAN BAĞIŞ  VE                               697.900,00                                         0                                            0

 YARDIM İLE ÖZEL GELİRLER

05 DİĞER GELİRLER                                2.728.200,00                                 3.748.727,37                        3.683.317,68

06 SERMAYE GELİRLERİ                            244.000,00                                        0                                            0

 09 RED   VE İADELER                                   63.550,00                                        0                                            0

                                                                   _____________                       _______________                     ______________

                                                                      5.986.350,00                                6.292.670,28                         5.513.881,38

 

2015 YILI GİDER KESİN HESABI

ÖDENEK                                      NET BÜTÇE ÖDENEĞİ                                               ÖDENEN BÜTÇE               İPTAL EDİLEN

                                                                    TOPLAMI                                        GİDERİ

 

01 PERSONEL GİDERLERİ               1.476.962,51                                          1.420.721,31                            56.241,20                 

02 SOSYAL GÜVENLİK                       230.118,20                                             225.537,10                              4.581,10            

KURUMLARINA DEVLET

PRİM GİD.

03 MAL VE HİZMET ALIM               2.572.520,28                                          2.452.456,84                          120.063,44                           

GİDERLERİ

04 FAİZ GİDERLERİ                                            0                                                           0                                           0                       

05 CARİ TRANSFERLER                       456.003,72                                         281.394,47                             174.609.25

06 SERMAYE GİDERLERİ                 1.028.129,19                                         829.709,40                             198.419,79                   

07 SERMAYE TRANSFERLERİ                       0                                                                            0                                             0              

08 BORÇ VERME                                              0                                                              0                                            0              

09 YEDEK ÖDENEKLER                    159.066,10                                                           0                              159.066,00   

                                                   _______________                                          ______________              ______________                                                                       5.922.800,00                                         5.209.819,12                          712.980,88

 

           

 

Karar Tarihi    : 04.05.2016

Karar Sayısı  :2016/26

Kararın Özü  : Ağır vasıtaların giremeyeceği cadde ve sokakların belirlenmesi.

            Gündemin  4. maddesi olan Ağır vasıtaların giremeyeceği ve park edemeyeceği cadde ve sokakların belirlenmesinin görüşülmesine geçildi.

Beldemizde bulunan cadde ve sokak yollarının ağır vasıtalar tarafından bozulması ve araç trafiğinin tehlikeye atılması ile ilgili şikayetler gelmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15.maddesinin (p) bendinde; “Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek” olarak belirtilmektedir. Cadde ve sokak yollarının bozulmaması ve trafik güvenliğinin tehlikeye atılmaması için Kılıç Sokak, Alparslan Karabulut Bulvarı, Sağlık Ocağı Caddesi, Tetaş Caddesi, Şen Sokak, Cumhuriyet Caddesi, Fatih Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Hanımeli Sokak, Sarmaşık Sokak, Karanfil Sokak, Çitlenbik Sokak, Nergis Sokak, Gül Sokak, Manolya Sokak, Cengiz Topel Caddesi, Palmiye Sokak, Sıraselviler Caddesi, Ardıç Sokak, Deniz Sokak, Panta Kazım Caddesi, Mimar Sinan Caddesi ve Devlet Karayolu (Esentepe-Eğitim Merkezi arası) yan yola ağır vasıta araçların girmesine ve park etmesine izin verilmemesine işaretle yapılan oylama sonunda oybirliğiyle karar verildi.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Karar Tarihi   : 04.05.2016

Karar Sayısı  :2016/27

Kararın Özü  : Konteynır Konulması ve baraka yapımına sınırlama getirilmesi.

            Gündemin  5. maddesi olan Konteynır konulması ve baraka yapılmasına sınırlama getirilmesinin görüşülmesine geçildi.

Beldemiz sınırları içerisinde bugüne kadar bütün parsellere konteynır yerleştirme talebi ile yapılan başvurularda çoğalma olduğu ve çarpık yapılaşmaya sebep olduğundan 01.04.2015 tarih ve 2015/28 sayılı Meclis Kararımızla sınırlama getirilmiştir. Söz konusu kararın uygulanmasında bazı aksaklıklar görüldüğünden yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

-          İmar planı içerisinde kalan toplam alanı 2000 m2’ nin altındaki yerlere görsel kirliğe neden olacağından konteynır tipi yapılaşma ve baraka yapımına izin verilmemesine,

-          Tarımsal faaliyet gösterilen imar dışı noktalardaki büyük parsellerde emniyeti sağlamak içinkonteynır yerleştirme taleplerinin uygun görülmesine işaretle yapılan oylama sonunda oybirliğiyle karar verildi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Karar Tarihi    : 04.05.2016

Karar Sayısı  :2016/28

Kararın Özü  : Belediye Logosunun haklarının devralınması ile ilgili Belediye Başkanına

                         sözleşme yapma yetkisi verilmesi

            Gündemin  6. maddesi olan Belediye logosunun haklarının devralınması ile ilgili Belediye Başkanına sözleşme yapma yetkisi verilmesinin görüşülmesine geçildi.

            Belediyemizin logosu yapılan bir yarışma ile yenilendiğinden, logonun eser sahibinden tüm kullanım haklarının süresiz olarak Kaytazdere Belediye Başkanlığına devralınması ile ilgili 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 38/g. Maddesine göre Belediye Başkanına sözleşme yapma yetkisi verilmesine  işaretle yapılan oylama sonunda oybirliğiyle karar verildi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Karar Tarihi    : 04.05.2016

Karar Sayısı  :2016/29

Kararın Özü  : Rize - Çamlıhemşin Belediyesi ile Kardeş Şehir İlişkisi Kurulması

Gündeme 7. madde olarak önerge ile alınan “Çamlıhemşin (Rize) Belediyesi ile Kardeş Şehir İlişkisi Kurulması”nın görüşülmesine geçildi.

Belediyeler arası işbirliği anlayışının geliştirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımının karşılıklı teknik yardımlaşmanın sağlanması, her iki belde halkı arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilebilmesi bakımından, Belediyemiz ile Rize İli Çamlıhemşin Belediyesi arasından 5393 sayılı Belediye Kanunun (18/p) maddesi hükmü uyarınca “Kardeş Şehir” ilişkisi kurulmasına yapılan işaretle oylama sonunda oybirliğiyle karar verildi.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MECLİS BAŞKANI                              KATİP ÜYE                                      KATİP ÜYE

                        Ali KANGAL                                   Musa GÜNAYDIN                           C.Bahtiyar KONAR

                        Belediye Başkanı

 

Karar Tarihi    : 11.05.2016

Karar Sayısı  :2016/30

Kararın Özü  : Uygulama İmar Planı Revizyonu

- Gündeme 8. maddeolarak önerge ile alınan ve 04.05.2016 tarihli meclis toplantısının birinci birleşiminde görüşülüp İmar Komisyonuna havale edilen;

          Belediyemiz Revizyon Uygulama İmar Planlarının;

1-      G23-D-06-B2C

2-      G23-D-06-B2D

3-      G23-D-06-B3A

4-      G23-D-06-B3B

G23-D-06-B4B paftaları kapsayan kısımlarda 3194 sayılı İmar Yasası 18.madde uygulaması 4.Bölgede Şuyulandırma yapılmak üzere Belediye Meclisince 06.01.2016 tarih ve 2016/08 sayılı karar alındığından, Uygulamaya başlamadan önce planlarda bazı revizyonlara ihtiyaç duyulması nedeniyle beş paftayı kapsayan planlardaki Revizyonların 3194 Sayılı İmar Yasası 8.maddesine göre incelenmesi gereken konunun görüşülmesine geçildi. İmar Komisyonu raporu okundu. Komisyon raporu doğrultusunda ek süre istenildiğinden İmar Komisyonuna ek süre verilmesine, konunun Haziran ayı meclis toplantısında görüşülmesine yapılan işaretle oylama sonunda oybirliğiyle karar verildi.

 

MECLİS BAŞKANI                                     KATİP ÜYE                             KATİP ÜYE

Ali KANGAL                                           Musa GÜNAYDIN              Cihan Bahtiyar KONAR

 

Belediye Başkanı

 


DİĞER KARARLAR
 • 04 Ekim

  Meclis Kararları 2017/Ekim

  Meclis Kararları 2017/Ekim
  Konu Meclis Kararları 2017/Ekim
  Karar Tarihi 04/10/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Ekim
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 13 Eylül

  Meclis Kararları 2017/Eylül

  Meclis Kararları 2017/Eylül
  Konu Meclis Kararları 2017/Eylül
  Karar Tarihi 13/09/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Eylül
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 02 Ağustos

  Meclis Kararları 2017/Ağustos I-II

  Meclis Kararları 2017/Ağustos I-II
  Konu Meclis Kararları 2017/Ağustos I-II
  Karar Tarihi 02/08/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Ağustos I-II
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 07 Haziran

  Meclis Kararları 2017/Haziran

  Meclis Kararları 2017/Haziran
  Konu Meclis Kararları 2017/Haziran
  Karar Tarihi 07/06/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Haziran
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 03 Mayıs

  Meclis Kararları 2017/Mayıs

  Meclis Kararları 2017/Mayıs
  Konu Meclis Kararları 2017/Mayıs
  Karar Tarihi 03/05/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Mayıs
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 05 Nisan

  Meclis Kararları 2017/Nisan

  Meclis Kararları 2017/Nisan
  Konu Meclis Kararları 2017/Nisan
  Karar Tarihi 05/04/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Nisan
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Mart

  Meclis Kararları 2017/Mart

  Meclis Kararları 2017/Mart
  Konu Meclis Kararları 2017/Mart
  Karar Tarihi 01/03/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Mart
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Şubat

  Meclis Kararları 2017/Şubat

  Meclis Kararları 2017/Şubat
  Konu Meclis Kararları 2017/Şubat
  Karar Tarihi 01/02/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Şubat
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 04 Ocak

  Meclis Kararları 2017/Ocak

  Meclis Kararları 2017/Ocak
  Konu Meclis Kararları 2017/Ocak
  Karar Tarihi 04/01/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Ocak
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 07 Aralık

  Meclis Kararları 2016/Aralık

  Meclis Kararları 2016/Aralık
  Konu Meclis Kararları 2016/Aralık
  Karar Tarihi 07/12/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Aralık
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Kasım

  Meclis Kararları 2016/Kasım

  Meclis Kararları 2016/Kasım
  Konu Meclis Kararları 2016/Kasım
  Karar Tarihi 01/11/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Kasım
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ekim

  Meclis Kararları 2016/Ekim

  Meclis Kararları 2016/Ekim
  Konu Meclis Kararları 2016/Ekim
  Karar Tarihi 01/10/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Ekim
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Eylül

  Meclis Kararları 2016/Eylül

  Meclis Kararları 2016/Eylül
  Konu Meclis Kararları 2016/Eylül
  Karar Tarihi 01/09/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Eylül
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ağustos

  Meclis Kararları 2016/Ağustos

  Meclis Kararları 2016/Ağustos
  Konu Meclis Kararları 2016/Ağustos
  Karar Tarihi 01/08/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Ağustos
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Temmuz

  Meclis Kararları 2016/Temmuz

  Meclis Kararları 2016/Temmuz
  Konu Meclis Kararları 2016/Temmuz
  Karar Tarihi 01/07/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Temmuz
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Haziran

  Meclis Kararları 2016/Haziran

  Meclis Kararları 2016/Haziran
  Konu Meclis Kararları 2016/Haziran
  Karar Tarihi 01/06/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Haziran
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Mayıs

  Meclis Kararları 2016/Mayıs

  Meclis Kararları 2016/Mayıs
  Konu Meclis Kararları 2016/Mayıs
  Karar Tarihi 01/05/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Mayıs
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 04 Nisan

  Meclis Kararları 2016/Nisan

  Meclis Kararları 2016/Nisan
  Konu Meclis Kararları 2016/Nisan
  Karar Tarihi 04/04/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Nisan
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 03 Mart

  Meclis Kararları 2016/Mart

  Meclis Kararları 2016/Mart
  Konu Meclis Kararları 2016/Mart
  Karar Tarihi 03/03/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Mart
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 02 Şubat

  Meclis Kararları 2016/Şubat

  Meclis Kararları 2016/Şubat
  Konu Meclis Kararları 2016/Şubat
  Karar Tarihi 02/02/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Şubat
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ocak

  Meclis Kararları 2016/Ocak

  Meclis Kararları 2016/Ocak
  Konu Meclis Kararları 2016/Ocak
  Karar Tarihi 01/01/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Ocak
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Aralık

  Meclis Kararları 2015/Aralık

  Meclis Kararları 2015/Aralık
  Konu Meclis Kararları 2015/Aralık
  Karar Tarihi 01/12/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Aralık
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Kasım

  Meclis Kararları 2015/Kasım

  Meclis Kararları 2015/Kasım
  Konu Meclis Kararları 2015/Kasım
  Karar Tarihi 01/11/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Kasım
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ekim

  Meclis Kararları 2015/Ekim

  Meclis Kararları 2015/Ekim
  Konu Meclis Kararları 2015/Ekim
  Karar Tarihi 01/10/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Ekim
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Eylül

  Meclis Kararları 2015/Eylül

  Meclis Kararları 2015/Eylül
  Konu Meclis Kararları 2015/Eylül
  Karar Tarihi 01/09/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Eylül
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ağustos

  Meclis Kararları 2015/Ağustos

  Meclis Kararları 2015/Ağustos
  Konu Meclis Kararları 2015/Ağustos
  Karar Tarihi 01/08/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Ağustos
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Temmuz

  Meclis Kararları 2015/Temmuz

  Meclis Kararları 2015/Temmuz
  Konu Meclis Kararları 2015/Temmuz
  Karar Tarihi 01/07/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Temmuz
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Haziran

  Meclis Kararları 2015/Haziran

  Meclis Kararları 2015/Haziran
  Konu Meclis Kararları 2015/Haziran
  Karar Tarihi 01/06/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Haziran
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Mayıs

  Meclis Kararları 2015/Mayıs

  Meclis Kararları 2015/Mayıs
  Konu Meclis Kararları 2015/Mayıs
  Karar Tarihi 01/05/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Mayıs
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Nisan

  Meclis Kararları 2015/Nisan

  Meclis Kararları 2015/Nisan
  Konu Meclis Kararları 2015/Nisan
  Karar Tarihi 01/04/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Nisan
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Mart

  Meclis Kararları 2015/Mart

  Meclis Kararları 2015/Mart
  Konu Meclis Kararları 2015/Mart
  Karar Tarihi 01/03/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Mart
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Şubat

  Meclis Kararları 2015/Şubat

  Meclis Kararları 2015/Şubat
  Konu Meclis Kararları 2015/Şubat
  Karar Tarihi 01/02/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Şubat
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ocak

  Meclis Kararları 2015/Ocak

  Meclis Kararları 2015/Ocak
  Konu Meclis Kararları 2015/Ocak
  Karar Tarihi 01/01/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Ocak
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Aralık

  Meclis Kararları 2014/Aralık

  Meclis Kararları 2014/Aralık
  Konu Meclis Kararları 2014/Aralık
  Karar Tarihi 06/12/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Aralık
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Kasım

  Meclis Kararları 2014/Kasım

  Meclis Kararları 2014/Kasım
  Konu Meclis Kararları 2014/Kasım
  Karar Tarihi 06/11/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Kasım
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 05 Ekim

  Meclis kararları 2014/Ekim

  Meclis kararları 2014/Ekim
  Konu Meclis kararları 2014/Ekim
  Karar Tarihi 05/10/2014
  Karar No Meclis kararları 2014/Ekim
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Eylül

  Meclis Kararları 2014/Eylül

  Meclis Kararları 2014/Eylül
  Konu Meclis Kararları 2014/Eylül
  Karar Tarihi 06/09/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Eylül
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Ağustos

  Meclis Kararları 2014/Ağustos

  Meclis Kararları 2014/Ağustos
  Konu Meclis Kararları 2014/Ağustos
  Karar Tarihi 06/08/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Ağustos
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Temmuz

  Meclis Kararları 2014/Temmuz

  Meclis Kararları 2014/Temmuz
  Konu Meclis Kararları 2014/Temmuz
  Karar Tarihi 06/07/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Temmuz
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Haziran

  Meclis Kararları 2014/Haziran

  Meclis Kararları 2014/Haziran
  Konu Meclis Kararları 2014/Haziran
  Karar Tarihi 06/06/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Haziran
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Mayıs

  Meclis kararları 2014/Mayıs

  Meclis kararları 2014/Mayıs
  Konu Meclis kararları 2014/Mayıs
  Karar Tarihi 06/05/2014
  Karar No Meclis kararları 2014/Mayıs
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Nisan

  Meclis Kararları 2014/Nisan

  Meclis Kararları 2014/Nisan
  Konu Meclis Kararları 2014/Nisan
  Karar Tarihi 06/04/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Nisan
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
Copyrigt © 2017 Kaytazdere Belediyesi ®