Perşembe
Parçalı Bulutlu
12°C | 22°C
Cuma
Parçalı Bulutlu
11°C | 21°C
Cumartesi
Parçalı Bulutlu
12°C | 20°C

Meclis Kararları 2016/Aralık

Meclis Kararları 2016/Aralık

Konu Meclis Kararları 2016/Aralık
Karar Tarihi 07/12/2016
Karar No Meclis Kararları 2016/Aralık
Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi

Karar Tarihi  : 07.12.2016

Karar Sayısı  : 2016/57

Kararın Özü  :  Ocak 2017  Ayı Meclis Toplantı Tarihinin Belirlenmesi.

                    Gündemin  2. maddesi olan Ocak 2017 ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesine geçidi.

          Ocak 2017 Ayı Meclis Toplantı Tarihinin 04 Ocak 2017 Çarşamba günü saat 14.00 olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonunda oybirliğiyle karar verildi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Karar Tarihi  : 07.12.2016

Karar Sayısı  : 2016/58

Kararın Özü  : Sözleşmeli Personel Çalıştırılması

            Gündemin  3. maddesi olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasının görüşülmesine geçildi.

Belediyemizde işlerin daha düzenli ve verimli yürütülmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesine göre (1) mimar tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmaktadır.  Bu sözleşmeli personelin 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında sözleşmesinin yenilenmesi gerekmektedir.

Belediyelerin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3, 4. ve 5. Fıkralarındaki nitelikleri taşımaları ve norm kadrolarında boş kadro bulunması şartı ile sözleşmeli personel çalıştırabilecekleri, sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek ücretlerle ilgili 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasını geçmemek üzere net ücret olarak Belediye Meclis Kararıyla belirleneceği belirtilmiştir.

Belediyemizde mevcut kadro derecesi 1 olan ve boş bulunan mimar kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilen personelin 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere sözleşmesinin yenilenmesine, ücretinin Maliye Bakanlığının ilgili genelgesi ile 2017 yılı için açıklayacağı tam zamanlı sözleşmeli personel ücret tavanını geçmemek üzere 2.525,00 TL  olarak belirlenmesine ve kadro unvanı ile sınırlı olmak kaydıyla hizmet sürelerine karşılık olarak ilgili genelgenin Ek Ödeme Cetvelindeki kadrosuna denk gelen ek ödeme oranı kadar ek ödeme yapılmasına, 2017 yılında birinci ve ikinci altı aylık dönemlerde memur maaşlarına gelen zam oranlarının uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonunda oybirliğiyle karar verildi. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Karar Tarihi  : 07.12.2016

Karar Sayısı  : 2016/59

Kararın Özü  :  Şuyulandırma Alanı İçindeki Belediye Hisselerinin m2 değerinin  tespiti

Gündemin 4.maddesi olan Şuyulandırma Alanı İçindeki Belediye Hisselerinin m2 değerinin  tespitinin görüşülmesine geçildi.

            Belediyemizce gerçekleştirilen 3194 sayılı  Kanunun 18. Madde uygulamasıyla oluşturulan parsellerde düzenleme ortaklık payı dağıtımından dolayı belediyemiz bazı parsellere hissedar olduğundan aşağıda dökümü verilen parsellerdeki belediye hisselerinin satışının yapılabilmesi için;

            1. Bölge Şuyulandırma Alanında:

a) 1.Kısım Ada: 184,186,188,189,190,191,195,113,118 nolu adaların m2 değerinin 

500,00 TL(beşyüzlira) olarak tespitine,

            b)2.Kısım Ada: 124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,141,142,145,146,147,148, 149,150,158,159,180,183  nolu adaların m2 değerinin 420,00 TL(dörtyüzyirmilira)  olarak tespitine,

            c) 3.Kısım Ada :119,120,121,122,123,134,135,137,138,139,140,151,152,153,154,155,

156,157,161,162,163,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,181 nolu adaların m2 değerinin 400,00 TL(dörtyüzlira)   olarak tespitine,

            2.Bölge Şuyulandırma Alanında:

            a)1.Kısım Devlet Karayoluna Cephe Yapı Adaları:196,197,198,199,240,241,242,243,244,

245, nolu adaların m2 değerinin  600,00 TL(altıyüzlira)  olarak tespitine,

            b)2. Kısım Devlet Karayolu Arkasında Kalan Yapı Adaları olan 200 nodan 265’ e kadar olan yapı adalarının m2 değerinin 450,00 TL(dörtyüzellilira) olarak tespitine,

       3.Bölge Şuyulandırma Alanında:

       a)1.Kısım Karayolu Cephesindeki Adalardan: 305,306,307,336,337,338,340 nolu adaların m2 değerinin 600,00 TL(altıyüzlira) olarak tespitine,

b)2.Kısım Deniz Cephesindeki Adalardan:

 320,314,313,312,311,310,272,271,270,269, 268,267,365,341,344,343( 1 nolu parselden 11 nolu parsele kadar), nolu adalardaki belediye hisselerinin m2 değerinin  600,00 TL (altıyüzlira)   olarak  tespitine,

c)3.Kısım Orta Kısımda Kalan Adalardan: 274,275,276,277,278,279,280,281,282,284,  285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,299,301,303,304,315,316,317,318,319,322,323,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,339,343 (12 nolu  parselden 16 nolu parsele  kadar)  nolu adalardaki belediye hisselerinin m2 değerinin 500,00 TL(beşyüzlira) olarak tespitine;

Uygulamanın  01 Ocak 2017 tarihinden  itibaren başlatılmasına yapılan işaretle oylama sonunda oybirliğiyle karar verildi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Karar Tarihi   : 07.12.2016

Karar Sayısı  : 2016/60

Kararın Özü  : Ağır vasıtaların giremeyeceği ve park edemeyeceği cadde ve sokakların belirlenmesi

Gündemin 5.maddesi olan Ağır vasıtaların giremeyeceği ve park edemeyeceği cadde ve sokakların belirlenmesinin görüşülmesine geçildi.

Beldemizdeki cadde ve sokak yollarının bozulmaması ve trafik güvenliğinin tehlikeye atılmaması için Belediyemiz Meclisinin 04.05.2016 tarih ve 2016/26 sayılı kararı ile ağır vasıtaların giremeyeceği ve park edemeyeceği cadde ve sokaklar belirlenmiştir. Bunlara ilave olarak Kırkent sitesi içerisindeki cadde ve sokaklara ağır vasıta araçların girmesine ve park etmelerine izin verilmemesine yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Karar Tarihi  : 07.12.2016

Karar Sayısı  : 2016/61

Kararın Özü  : Camilerin küçük çaptaki bakım ve onarımlarının yaptırılması

Gündemin 6.maddesi olan Camilerin küçük çaptaki bakım ve onarımlarının yaptırılmasının görüşülmesine geçildi.

            Beldemizde bulunan camilerin küçük çaptaki bakım ve onarımları için  Beşevler camisine 15.000,00 TL (Onbeşbinlira), Yeni Akın Camisine 5.000,00 TL (beşbinlira) ve Saralkent Camisine 10.000,00 TL(onbinlira) yi geçmemek üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunun 14/b maddesine istinaden yardım yapılmasına işaretle yapılan oylama sonunda oybirliğiyle karar verildi.

 

 

MECLİS BAŞKANI                                     KATİP ÜYE                               KATİP ÜYE

Ali KANGAL                                         Musa GÜNAYDIN                 Cihan Bahtiyar KONAR

Belediye Başkanı     

 

 

DİĞER KARARLAR
 • 04 Ekim

  Meclis Kararları 2017/Ekim

  Meclis Kararları 2017/Ekim
  Konu Meclis Kararları 2017/Ekim
  Karar Tarihi 04/10/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Ekim
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 13 Eylül

  Meclis Kararları 2017/Eylül

  Meclis Kararları 2017/Eylül
  Konu Meclis Kararları 2017/Eylül
  Karar Tarihi 13/09/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Eylül
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 02 Ağustos

  Meclis Kararları 2017/Ağustos I-II

  Meclis Kararları 2017/Ağustos I-II
  Konu Meclis Kararları 2017/Ağustos I-II
  Karar Tarihi 02/08/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Ağustos I-II
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 07 Haziran

  Meclis Kararları 2017/Haziran

  Meclis Kararları 2017/Haziran
  Konu Meclis Kararları 2017/Haziran
  Karar Tarihi 07/06/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Haziran
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 03 Mayıs

  Meclis Kararları 2017/Mayıs

  Meclis Kararları 2017/Mayıs
  Konu Meclis Kararları 2017/Mayıs
  Karar Tarihi 03/05/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Mayıs
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 05 Nisan

  Meclis Kararları 2017/Nisan

  Meclis Kararları 2017/Nisan
  Konu Meclis Kararları 2017/Nisan
  Karar Tarihi 05/04/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Nisan
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Mart

  Meclis Kararları 2017/Mart

  Meclis Kararları 2017/Mart
  Konu Meclis Kararları 2017/Mart
  Karar Tarihi 01/03/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Mart
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Şubat

  Meclis Kararları 2017/Şubat

  Meclis Kararları 2017/Şubat
  Konu Meclis Kararları 2017/Şubat
  Karar Tarihi 01/02/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Şubat
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 04 Ocak

  Meclis Kararları 2017/Ocak

  Meclis Kararları 2017/Ocak
  Konu Meclis Kararları 2017/Ocak
  Karar Tarihi 04/01/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Ocak
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 07 Aralık

  Meclis Kararları 2016/Aralık

  Meclis Kararları 2016/Aralık
  Konu Meclis Kararları 2016/Aralık
  Karar Tarihi 07/12/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Aralık
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Kasım

  Meclis Kararları 2016/Kasım

  Meclis Kararları 2016/Kasım
  Konu Meclis Kararları 2016/Kasım
  Karar Tarihi 01/11/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Kasım
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ekim

  Meclis Kararları 2016/Ekim

  Meclis Kararları 2016/Ekim
  Konu Meclis Kararları 2016/Ekim
  Karar Tarihi 01/10/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Ekim
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Eylül

  Meclis Kararları 2016/Eylül

  Meclis Kararları 2016/Eylül
  Konu Meclis Kararları 2016/Eylül
  Karar Tarihi 01/09/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Eylül
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ağustos

  Meclis Kararları 2016/Ağustos

  Meclis Kararları 2016/Ağustos
  Konu Meclis Kararları 2016/Ağustos
  Karar Tarihi 01/08/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Ağustos
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Temmuz

  Meclis Kararları 2016/Temmuz

  Meclis Kararları 2016/Temmuz
  Konu Meclis Kararları 2016/Temmuz
  Karar Tarihi 01/07/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Temmuz
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Haziran

  Meclis Kararları 2016/Haziran

  Meclis Kararları 2016/Haziran
  Konu Meclis Kararları 2016/Haziran
  Karar Tarihi 01/06/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Haziran
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Mayıs

  Meclis Kararları 2016/Mayıs

  Meclis Kararları 2016/Mayıs
  Konu Meclis Kararları 2016/Mayıs
  Karar Tarihi 01/05/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Mayıs
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 04 Nisan

  Meclis Kararları 2016/Nisan

  Meclis Kararları 2016/Nisan
  Konu Meclis Kararları 2016/Nisan
  Karar Tarihi 04/04/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Nisan
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 03 Mart

  Meclis Kararları 2016/Mart

  Meclis Kararları 2016/Mart
  Konu Meclis Kararları 2016/Mart
  Karar Tarihi 03/03/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Mart
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 02 Şubat

  Meclis Kararları 2016/Şubat

  Meclis Kararları 2016/Şubat
  Konu Meclis Kararları 2016/Şubat
  Karar Tarihi 02/02/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Şubat
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ocak

  Meclis Kararları 2016/Ocak

  Meclis Kararları 2016/Ocak
  Konu Meclis Kararları 2016/Ocak
  Karar Tarihi 01/01/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Ocak
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Aralık

  Meclis Kararları 2015/Aralık

  Meclis Kararları 2015/Aralık
  Konu Meclis Kararları 2015/Aralık
  Karar Tarihi 01/12/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Aralık
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Kasım

  Meclis Kararları 2015/Kasım

  Meclis Kararları 2015/Kasım
  Konu Meclis Kararları 2015/Kasım
  Karar Tarihi 01/11/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Kasım
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ekim

  Meclis Kararları 2015/Ekim

  Meclis Kararları 2015/Ekim
  Konu Meclis Kararları 2015/Ekim
  Karar Tarihi 01/10/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Ekim
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Eylül

  Meclis Kararları 2015/Eylül

  Meclis Kararları 2015/Eylül
  Konu Meclis Kararları 2015/Eylül
  Karar Tarihi 01/09/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Eylül
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ağustos

  Meclis Kararları 2015/Ağustos

  Meclis Kararları 2015/Ağustos
  Konu Meclis Kararları 2015/Ağustos
  Karar Tarihi 01/08/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Ağustos
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Temmuz

  Meclis Kararları 2015/Temmuz

  Meclis Kararları 2015/Temmuz
  Konu Meclis Kararları 2015/Temmuz
  Karar Tarihi 01/07/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Temmuz
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Haziran

  Meclis Kararları 2015/Haziran

  Meclis Kararları 2015/Haziran
  Konu Meclis Kararları 2015/Haziran
  Karar Tarihi 01/06/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Haziran
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Mayıs

  Meclis Kararları 2015/Mayıs

  Meclis Kararları 2015/Mayıs
  Konu Meclis Kararları 2015/Mayıs
  Karar Tarihi 01/05/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Mayıs
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Nisan

  Meclis Kararları 2015/Nisan

  Meclis Kararları 2015/Nisan
  Konu Meclis Kararları 2015/Nisan
  Karar Tarihi 01/04/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Nisan
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Mart

  Meclis Kararları 2015/Mart

  Meclis Kararları 2015/Mart
  Konu Meclis Kararları 2015/Mart
  Karar Tarihi 01/03/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Mart
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Şubat

  Meclis Kararları 2015/Şubat

  Meclis Kararları 2015/Şubat
  Konu Meclis Kararları 2015/Şubat
  Karar Tarihi 01/02/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Şubat
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ocak

  Meclis Kararları 2015/Ocak

  Meclis Kararları 2015/Ocak
  Konu Meclis Kararları 2015/Ocak
  Karar Tarihi 01/01/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Ocak
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Aralık

  Meclis Kararları 2014/Aralık

  Meclis Kararları 2014/Aralık
  Konu Meclis Kararları 2014/Aralık
  Karar Tarihi 06/12/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Aralık
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Kasım

  Meclis Kararları 2014/Kasım

  Meclis Kararları 2014/Kasım
  Konu Meclis Kararları 2014/Kasım
  Karar Tarihi 06/11/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Kasım
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 05 Ekim

  Meclis kararları 2014/Ekim

  Meclis kararları 2014/Ekim
  Konu Meclis kararları 2014/Ekim
  Karar Tarihi 05/10/2014
  Karar No Meclis kararları 2014/Ekim
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Eylül

  Meclis Kararları 2014/Eylül

  Meclis Kararları 2014/Eylül
  Konu Meclis Kararları 2014/Eylül
  Karar Tarihi 06/09/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Eylül
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Ağustos

  Meclis Kararları 2014/Ağustos

  Meclis Kararları 2014/Ağustos
  Konu Meclis Kararları 2014/Ağustos
  Karar Tarihi 06/08/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Ağustos
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Temmuz

  Meclis Kararları 2014/Temmuz

  Meclis Kararları 2014/Temmuz
  Konu Meclis Kararları 2014/Temmuz
  Karar Tarihi 06/07/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Temmuz
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Haziran

  Meclis Kararları 2014/Haziran

  Meclis Kararları 2014/Haziran
  Konu Meclis Kararları 2014/Haziran
  Karar Tarihi 06/06/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Haziran
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Mayıs

  Meclis kararları 2014/Mayıs

  Meclis kararları 2014/Mayıs
  Konu Meclis kararları 2014/Mayıs
  Karar Tarihi 06/05/2014
  Karar No Meclis kararları 2014/Mayıs
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Nisan

  Meclis Kararları 2014/Nisan

  Meclis Kararları 2014/Nisan
  Konu Meclis Kararları 2014/Nisan
  Karar Tarihi 06/04/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Nisan
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
Copyrigt © 2017 Kaytazdere Belediyesi ®