Perşembe
Parçalı Bulutlu
12°C | 22°C
Cuma
Parçalı Bulutlu
11°C | 21°C
Cumartesi
Parçalı Bulutlu
12°C | 20°C

Meclis Kararları 2015/Nisan

Meclis Kararları 2015/Nisan

Konu Meclis Kararları 2015/Nisan
Karar Tarihi 01/04/2015
Karar No Meclis Kararları 2015/Nisan
Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi

Karar Tarihi             : 01.04.2015

Karar Sayısı  :2015/17

Kararın Özü  : Mayıs 2015  Ayı Meclis Toplantı Tarihinin Belirlenmesi.

Gündemin  2.maddesi olan  Mayıs Ayı Toplantı Tarihinin Belirlenmesinin görüşülmesine geçildi.

Mayıs 2015 ayı toplantı tarihinin 06 Mayıs 2015 Çarşamba saat 13.00 olarak belirlenmesine işaretle oylama sununda oybirliğiyle karar verildi.

.

Karar Tarihi             : 01.04.2015

Karar Sayısı  :2015/18

Kararın Özü  : Encümen Üyeliği Seçimi.

Gündemin  3.maddesi olan Encümen Üyeliği Seçimini görüşülmesine geçildi.

Encümen Üyeliği için Maksut MORGİL, Mehmet AYDIN, Musa GÜNAYDIN ve Harun TURNA aday oldular. Yapılan gizli oylama açık tasnif sonucunda;

Maksut MORGİL                  5(beş),

Mehmet AYDIN                   4(dört),

Musa GÜNAYDIN               5(beş),

Harun TURNA                      6(altı), oy aldığı görüldü ve Maksut MORGİL ve Musa GÜNAYDIN’ın 5(beş)’er adet eşit oy aldığından yapılan 2. Tur gizli oylama açık tasnif sonucunda;

Musa GÜNAYDIN               6(altı),

Maksut MORGİL                  4(dört)  oy aldığından,

Sonuç Olarak ;

Harun TURNA                      6(altı),

Musa GÜNAYDIN               6(altı) oy alarak Encümen Üyeliklerine seçildiler.

 

Karar Tarihi             : 01.04.2015

Karar Sayısı  :2015/19

Kararın Özü  : Bütçe Komisyon Üyeliği Seçimi.

Gündemin  4. maddesi olan Bütçe Komisyon Üyeliği Seçiminin görüşülmesine geçildi.

            Bütçe Komisyonun 5 üyeden oluşması ve süresinin bir yıl olması kararlaştırıldı.

Bütçe Komisyon Üyeliği için CHP’den Ruhi ÇINAR, Emine Asuman PAZARLIKLI, Musa GÜNAYDIN, AKP’den Maksut MORGİL, Tevfik Fatih KAYMAK, aday oldular. İşaretle yapılan oylama sonucunda bütün üyeler 10(on) oy alarak Bütçe Komisyon Üyeliklerine seçildiler.

 

Karar Tarihi             : 01.04.2015

Karar Sayısı  :2015/20

Kararın Özü  : İmar Komisyon Üyeliği Seçimi.

Gündemin  5. Maddesinde yer alanİmar Komisyon Üyeliği Seçiminin görüşülmesine geçildi.

İmar Komisyonun 5 üyeden oluşması ve süresinin bir yıl olması kararlaştırıldı.

İmar Komisyon Üyeliği için CHP’den Mehmet AYDIN, Ruhi ÇINAR, Emine Asuman PAZARLIKLI, AKP’den Necmettin DEMİR, Cihan Bahtiyar KONAR aday oldular. İşaretle yapılan oylama sonucunda bütün üyeler 10(on) oy alarak İmar Komisyon Üyeliklerine seçildiler.

 

Karar Tarihi             : 01.04.2015

Karar Sayısı  :2015/21

Kararın Özü  : Başkanın Yıllık Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.

Gündemin  6. Maddesindeyer alan Başkanın Yıllık Faaliyet Raporunun Görüşülmesine geçildi.

            Başkan Faaliyet Raporunu okudu. Yerini Meclis 1. Başkan Vekili Ruhi ÇINAR’a bıraktı. Faaliyet Raporu hakkında lehte ve alehte söz alan olmadı. Oylamaya geçildi. İşaretle yapılan oylama sonunda Başkanın Faaliyet Raporu oybirliğiyle kabul edildi.

        

Karar Tarihi             : 01.04.2015

Karar Sayısı  :2015/22

Kararın Özü  :TASKİB’e Aktarılan 5 İtfaiye Eri Kadrosunun ve Bu Kadrolarda Çalışan 4 İtfaiye Eri Personelinin Birlikten Geri Alınmasının Görüşülmesi

Gündemin  7. Maddesinde yer alan TASKİB’e Aktarılan 5 İtfaiye Eri Kadrosunun ve Bu Kadrolarda Çalışan 4 İtfaiye Eri Personelinin Birlikten Geri Alınmasının Görüşülmesine geçildi.

Kurucusu bulunduğumuz İtfaiye Birliğine(TASKİB) Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 20. Maddesine istinaden Birliğin kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesinde birlik kadrolarının yetersiz kalmasından dolayı Belediyemiz Meclisinin 03.10.2007/42 sayılı kararı ile 4 adet, 06.02.2008/07 sayılı kararı ile 1 adet olmak üzere toplam 5 adet İtfaiye Eri kadrosu Birliğe aktarılmıştı.

Birlik üyesi diğer belediyelerin birlik harcamalarına katılım ücretini mali sıkıntılar nedeniyle zamanında ve bazen de hiç yatırmaması sonucu personel ücretlerinin zamanında ödenmediği görülmüştür.

Bu nedenle İtfaiye Birliği üyeliğimizin devam etmesine, belediyemizce birliğe aktarılan 5 adet İtfaiye Eri kadrosunun ve bu kadroda çalışan 4 adet personel olan;

1-      Cemil YEREBATAN

2-      Hasan ALGÜL

3-      Erdem BAKAR

4-      Tugay KANGAL ‘ın belediyemize 15 Nisan 2015 tarihi itibariyle geri alınmasına yapılan işaretle oylama sonunda oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar Tarihi             : 01.04.2015

Karar Sayısı  :2015/23

Kararın Özü  : 1 Adet Motosiklet Alımı.

Gündemin  8. Maddesinde yer alan 1 adet motosiklet alımının görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Fen İşleri alan hizmetlerimizde ulaşımın daha kolay sağlanması ve hizmetlerimizin daha verimli yürütülmesi için 1 adet Motosiklet alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Konu Meclisimizce görüşülmüş olup, yapılan işaretle oylama sonunda 1 adet motosiklet alınmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar Tarihi             : 01.04.2015

Karar Sayısı  :2015/24

Kararın Özü  : Yol + m2 Değer Tespiti.

 

            Beldemiz Bilgin Sokak No:15 ve pafta 32Ü-IIIb, ada 360, parsel 4 noda kayıtlı G23-D-06-B-4-A imar paftasına göre cephe aldığı yoldan ifraz folyesine göre “a” ile gösterilen 32.43m2’lik kısmın ihdasen satışı söz konusudur.

            Konu Meclisimizce görüşülmüş olup, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendine göre “a”ile gösterilen kısmın satışına esas m2  değerinin 400,00TL(dörtyüzlira) olarak tespit edilmesine ve satış için Belediye Başkanına yetki verilmesine yapılan işaretle oylama sonunda oybirliğiyle karar verildi.

 

 Karar Tarihi : 01.04.2015

Karar Sayısı  :2015/25

Kararın Özü  : Kaytazdere Tetaş Tekstil İlkokulu/Ortaokuluna Yardım Yapılması.

 

            Gündemin  10. Maddesinde yer alan Kaytazdere Tetaş Tekstil İlkokulu/Ortaokuluna Yardım Yapılması görüşülmesine geçildi.

 

Kaytazdere Tetaş Tekstil İlkokulu/Ortaokulu Müdürlüğünün 25.03.2015 tarih ve 750/65 sayılı yazısı ile talep edilen konferans salonunun yenilenmesi ve sahnenin genişletilme çalışmalarında kullanılmak üzere Belediyemizce 10.000,00TL(Onbinlira) yardım yapılmasına yapılan işaretle oylama sonunda oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar Tarihi : 01.04.2015

Karar Sayısı  :2015/26

Kararın Özü  : Kaytazdere Aile Sağlığı Merkezinin Tadilatı için Yardım Yapılması.

 

Gündemin  11. Maddesinde yer alan Kaytazdere Aile Sağlığı Merkezinin Tadilatı için Yardım Yapılmasının görüşülmesine geçildi.

 

Kaytazdere Aile Sağlığı Merkezi Hekimliğinin 25.03.2015 tarihli yazısında iç-dış görünüm, boya-badana bakım ve büro malzemelerinin yenilenmesine ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. Bu ihtiyaçlar için Belediyemizce 10.000,00TL(Onbinlira) yardım yapılmasına yapılan işaretle oylama sonunda oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar Tarihi : 01.04.2015

Karar Sayısı  :2015/27

Kararın Özü  : Meclis Üyesinin(Maksut MORGİL) Yurtdışı İnceleme Gezisi.

 

Gündemin  12. Madde olarak önerge ile gündeme alınan Meclis Üyesinin(Maksut MORGİL’in) Yurtdışı İnceleme Gezisinin  görüşülmesine geçildi.

Beldemiz sınırlarında bulunan park alanlarının düzenlenmesi çalışmalarına esas olmak üzere Kent Mobilyaları Sektöründe inceleme-araştırma yapmak üzere Meclis üyemiz Maksut MORGİL’in 16/23 Mayıs 2015 tarihleri arasında Almanya’ya görevli gönderilmesine  işaretle yapılan oylama sonunda oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar Tarihi : 01.04.2015

Karar Sayısı  :2015/28

Kararın Özü  : Konteyner taleplerine sınırlama getirilmesi.

Gündemin  13. Maddesi olarak önerge ile gündeme alınan “Konteyner taleplerine sınırlama getirilmesi”nin görüşülmesine geçildi.

Beldemiz sınırları içerisinde bugüne kadar bütün parsellere konteyner yerleştirme talebi ile yapılan başvurularda çoğalma olduğu ve çarpık yapılaşmaya sebep olduğundan;

-          Kent merkezini kapsayan noktalardaki parsellerde görsel kirliliğe neden olacak konteyner tipi yapılaşmaya izin verilmemesine,

-          Tarımsal faaliyet gösterilen ücra noktalardaki büyük parsellerde  emniyeti sağlamak içinkonteyner yerleştirme taleplerinin uygun görülmesine işaretle yapılan oylama sonunda oybirliğiyle karar verildi.

 

 

MECLİS BAŞKANI                                   KATİP ÜYE                                      KATİP ÜYE

Ali KANGAL                                   Tevfik Fatih KAYMAK                       Necmettin DEMİR

Belediye Başkanı

DİĞER KARARLAR
 • 04 Ekim

  Meclis Kararları 2017/Ekim

  Meclis Kararları 2017/Ekim
  Konu Meclis Kararları 2017/Ekim
  Karar Tarihi 04/10/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Ekim
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 13 Eylül

  Meclis Kararları 2017/Eylül

  Meclis Kararları 2017/Eylül
  Konu Meclis Kararları 2017/Eylül
  Karar Tarihi 13/09/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Eylül
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 02 Ağustos

  Meclis Kararları 2017/Ağustos I-II

  Meclis Kararları 2017/Ağustos I-II
  Konu Meclis Kararları 2017/Ağustos I-II
  Karar Tarihi 02/08/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Ağustos I-II
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 07 Haziran

  Meclis Kararları 2017/Haziran

  Meclis Kararları 2017/Haziran
  Konu Meclis Kararları 2017/Haziran
  Karar Tarihi 07/06/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Haziran
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 03 Mayıs

  Meclis Kararları 2017/Mayıs

  Meclis Kararları 2017/Mayıs
  Konu Meclis Kararları 2017/Mayıs
  Karar Tarihi 03/05/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Mayıs
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 05 Nisan

  Meclis Kararları 2017/Nisan

  Meclis Kararları 2017/Nisan
  Konu Meclis Kararları 2017/Nisan
  Karar Tarihi 05/04/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Nisan
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Mart

  Meclis Kararları 2017/Mart

  Meclis Kararları 2017/Mart
  Konu Meclis Kararları 2017/Mart
  Karar Tarihi 01/03/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Mart
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Şubat

  Meclis Kararları 2017/Şubat

  Meclis Kararları 2017/Şubat
  Konu Meclis Kararları 2017/Şubat
  Karar Tarihi 01/02/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Şubat
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 04 Ocak

  Meclis Kararları 2017/Ocak

  Meclis Kararları 2017/Ocak
  Konu Meclis Kararları 2017/Ocak
  Karar Tarihi 04/01/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Ocak
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 07 Aralık

  Meclis Kararları 2016/Aralık

  Meclis Kararları 2016/Aralık
  Konu Meclis Kararları 2016/Aralık
  Karar Tarihi 07/12/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Aralık
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Kasım

  Meclis Kararları 2016/Kasım

  Meclis Kararları 2016/Kasım
  Konu Meclis Kararları 2016/Kasım
  Karar Tarihi 01/11/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Kasım
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ekim

  Meclis Kararları 2016/Ekim

  Meclis Kararları 2016/Ekim
  Konu Meclis Kararları 2016/Ekim
  Karar Tarihi 01/10/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Ekim
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Eylül

  Meclis Kararları 2016/Eylül

  Meclis Kararları 2016/Eylül
  Konu Meclis Kararları 2016/Eylül
  Karar Tarihi 01/09/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Eylül
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ağustos

  Meclis Kararları 2016/Ağustos

  Meclis Kararları 2016/Ağustos
  Konu Meclis Kararları 2016/Ağustos
  Karar Tarihi 01/08/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Ağustos
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Temmuz

  Meclis Kararları 2016/Temmuz

  Meclis Kararları 2016/Temmuz
  Konu Meclis Kararları 2016/Temmuz
  Karar Tarihi 01/07/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Temmuz
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Haziran

  Meclis Kararları 2016/Haziran

  Meclis Kararları 2016/Haziran
  Konu Meclis Kararları 2016/Haziran
  Karar Tarihi 01/06/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Haziran
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Mayıs

  Meclis Kararları 2016/Mayıs

  Meclis Kararları 2016/Mayıs
  Konu Meclis Kararları 2016/Mayıs
  Karar Tarihi 01/05/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Mayıs
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 04 Nisan

  Meclis Kararları 2016/Nisan

  Meclis Kararları 2016/Nisan
  Konu Meclis Kararları 2016/Nisan
  Karar Tarihi 04/04/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Nisan
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 03 Mart

  Meclis Kararları 2016/Mart

  Meclis Kararları 2016/Mart
  Konu Meclis Kararları 2016/Mart
  Karar Tarihi 03/03/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Mart
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 02 Şubat

  Meclis Kararları 2016/Şubat

  Meclis Kararları 2016/Şubat
  Konu Meclis Kararları 2016/Şubat
  Karar Tarihi 02/02/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Şubat
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ocak

  Meclis Kararları 2016/Ocak

  Meclis Kararları 2016/Ocak
  Konu Meclis Kararları 2016/Ocak
  Karar Tarihi 01/01/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Ocak
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Aralık

  Meclis Kararları 2015/Aralık

  Meclis Kararları 2015/Aralık
  Konu Meclis Kararları 2015/Aralık
  Karar Tarihi 01/12/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Aralık
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Kasım

  Meclis Kararları 2015/Kasım

  Meclis Kararları 2015/Kasım
  Konu Meclis Kararları 2015/Kasım
  Karar Tarihi 01/11/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Kasım
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ekim

  Meclis Kararları 2015/Ekim

  Meclis Kararları 2015/Ekim
  Konu Meclis Kararları 2015/Ekim
  Karar Tarihi 01/10/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Ekim
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Eylül

  Meclis Kararları 2015/Eylül

  Meclis Kararları 2015/Eylül
  Konu Meclis Kararları 2015/Eylül
  Karar Tarihi 01/09/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Eylül
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ağustos

  Meclis Kararları 2015/Ağustos

  Meclis Kararları 2015/Ağustos
  Konu Meclis Kararları 2015/Ağustos
  Karar Tarihi 01/08/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Ağustos
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Temmuz

  Meclis Kararları 2015/Temmuz

  Meclis Kararları 2015/Temmuz
  Konu Meclis Kararları 2015/Temmuz
  Karar Tarihi 01/07/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Temmuz
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Haziran

  Meclis Kararları 2015/Haziran

  Meclis Kararları 2015/Haziran
  Konu Meclis Kararları 2015/Haziran
  Karar Tarihi 01/06/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Haziran
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Mayıs

  Meclis Kararları 2015/Mayıs

  Meclis Kararları 2015/Mayıs
  Konu Meclis Kararları 2015/Mayıs
  Karar Tarihi 01/05/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Mayıs
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Nisan

  Meclis Kararları 2015/Nisan

  Meclis Kararları 2015/Nisan
  Konu Meclis Kararları 2015/Nisan
  Karar Tarihi 01/04/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Nisan
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Mart

  Meclis Kararları 2015/Mart

  Meclis Kararları 2015/Mart
  Konu Meclis Kararları 2015/Mart
  Karar Tarihi 01/03/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Mart
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Şubat

  Meclis Kararları 2015/Şubat

  Meclis Kararları 2015/Şubat
  Konu Meclis Kararları 2015/Şubat
  Karar Tarihi 01/02/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Şubat
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ocak

  Meclis Kararları 2015/Ocak

  Meclis Kararları 2015/Ocak
  Konu Meclis Kararları 2015/Ocak
  Karar Tarihi 01/01/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Ocak
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Aralık

  Meclis Kararları 2014/Aralık

  Meclis Kararları 2014/Aralık
  Konu Meclis Kararları 2014/Aralık
  Karar Tarihi 06/12/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Aralık
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Kasım

  Meclis Kararları 2014/Kasım

  Meclis Kararları 2014/Kasım
  Konu Meclis Kararları 2014/Kasım
  Karar Tarihi 06/11/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Kasım
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 05 Ekim

  Meclis kararları 2014/Ekim

  Meclis kararları 2014/Ekim
  Konu Meclis kararları 2014/Ekim
  Karar Tarihi 05/10/2014
  Karar No Meclis kararları 2014/Ekim
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Eylül

  Meclis Kararları 2014/Eylül

  Meclis Kararları 2014/Eylül
  Konu Meclis Kararları 2014/Eylül
  Karar Tarihi 06/09/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Eylül
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Ağustos

  Meclis Kararları 2014/Ağustos

  Meclis Kararları 2014/Ağustos
  Konu Meclis Kararları 2014/Ağustos
  Karar Tarihi 06/08/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Ağustos
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Temmuz

  Meclis Kararları 2014/Temmuz

  Meclis Kararları 2014/Temmuz
  Konu Meclis Kararları 2014/Temmuz
  Karar Tarihi 06/07/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Temmuz
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Haziran

  Meclis Kararları 2014/Haziran

  Meclis Kararları 2014/Haziran
  Konu Meclis Kararları 2014/Haziran
  Karar Tarihi 06/06/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Haziran
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Mayıs

  Meclis kararları 2014/Mayıs

  Meclis kararları 2014/Mayıs
  Konu Meclis kararları 2014/Mayıs
  Karar Tarihi 06/05/2014
  Karar No Meclis kararları 2014/Mayıs
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Nisan

  Meclis Kararları 2014/Nisan

  Meclis Kararları 2014/Nisan
  Konu Meclis Kararları 2014/Nisan
  Karar Tarihi 06/04/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Nisan
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
Copyrigt © 2017 Kaytazdere Belediyesi ®