Perşembe
Parçalı Bulutlu
12°C | 22°C
Cuma
Parçalı Bulutlu
11°C | 21°C
Cumartesi
Parçalı Bulutlu
12°C | 20°C

Meclis Kararları 2015/Mart

Meclis Kararları 2015/Mart

Konu Meclis Kararları 2015/Mart
Karar Tarihi 01/03/2015
Karar No Meclis Kararları 2015/Mart
Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi

Karar Tarihi             : 04.03.2015

Karar Sayısı  :2015/10

Kararın Özü  : Nisan 2015  Ayı Meclis Toplantı Tarihinin Belirlenmesi.

Gündemin  2.maddesi olan  Nisan Ayı Toplantı Tarihinin Belirlenmesinin görüşülmesine geçildi.

Nisan 2015 ayı toplantı tarihinin 01 Nisan 2015 Çarşamba saat 13.00 olarak belirlenmesine işaretle oylama sununda oybirliğiyle karar verildi.

.

Karar Tarihi             : 04.03.2015

Karar Sayısı  :2015/11

Kararın Özü  : Altınova ve Yalova İstikametine Çalışan Albel Şirketine Ait Otobüslerin           Belediyemiz Sınırlarından Yolcu Alımı Talebinin Görüşülmesi.

Gündemin  3.maddesi olan Altınova ve Yalova İstikametine Çalışan Albel Şirketine Ait Otobüslerin Belediyemiz Sınırlarından Yolcu Alımı Talebinin görüşülmesine geçildi.

Tokmak Köyü – Altınova – Yalova istikametinde yolcu taşımacılığı yapan Albel Altınova Akaryakıt İnşaat Çiçekçilik Taşımacılık Temizlik San. Ve Tic. Ltd.Şti. 26.02.2015 tarihli dilekçesi ile Belediyemiz sınırları içinden mevcut duraklardan yolcu alma talebinde bulunmaktadır.

Belediyemiz Meclisince konu görüşülmüş olup, İlçenin bütünlüğü ve huzurunun bozulmaması için Albel Altınova Akaryakıt İnşaat Çiçekçilik Taşımacılık Temizlik San. Ve Tic. Ltd.Şti.’nin Belediyemiz sınırları içinden mevcut duraklardan yolcu alabilmesi için istedikleri iznin verilmemesine işaretle oylama sununda oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar Tarihi             : 04.03.2015

Karar Sayısı  :2015/12

Kararın Özü  : Mevcut Çöp Kamyonunun Kanal Açma Aracı Olarak Dizayn Edilmesi.

Gündemin  4. maddesi olan Mevcut Çöp Kamyonunun Kanal Açma Aracı Olarak Dizayn Edilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

 Beldemiz kanalizasyon sistemi borularının çeşitli sebeplerden dolayı biriken ve suda erimeyen atıklar zamanla kanalizasyon içerisinde ciddi tıkanmalara neden olmaktadır. Kanal temizliği için kullanılan yöntemlerin kazı yapılarak yüksek maliyetlerle onarımına gidilmesi gerektiğinden; belediyemizin ihtiyacı olan kanal temizleme aracının mevcut çöp kamyonunun dizayn edilerek hizmete sunulmasına yapılan işaretle oylama sonunda oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar Tarihi             : 04.03.2015

Karar Sayısı  :2015/13

Kararın Özü  : Sözleşmeli Personel Çalıştırılması.

Gündemin  5. Maddesinde yer alanSözleşmeli Personel Çalıştırılması konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemizde Belediye Kanununun 49.maddesine göre, işlerin daha düzenli ve verimli yürütülmesi amacıyla (1) Mimar   sözleşmeli personel olarak 16.03.2015-31.12.2015 tarihleri arasında çalıştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinde norm kadroya uygun olarak genel hükümlere göre istihdam edilecek personel vasıfları belirtildiğinden bu vasıflara uygun ve  Belediyemize ihdas edilerek meclisimizce onaylanan kadro derecesi 1 olan Mimar Kadrosuna sözleşmeli personel istihdamının yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamda sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, Maliye Bakanlığının 08.01.2015 tarih ve 4 Sıra Nolu Genelgesinde  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir.” Denilmektedir.  

Buna istinaden Belediyemizde mevcut kadro derecesi 1 olan Mimar kadrosuna sözleşmeli personel istihdamının yapılmasına, Maliye Bakanlığının ilgili genelgesi ekinde 2015 yılı için açıkladığı Tam Zamanlı sözleşmeli personel ücret tavanına göre net ücretinin 2.100,00 TL olmasına ve kadro ünvanı ile sınırlı olmak kaydıyla hizmet sürelerine karşılık olarak ilgili genelgenin ekli(2) Sayılı Ek Ödeme Cetvelinde denk gelen ek ödeme oranı tutarı kadar ek ödeme yapılmasına işaretle yapılan oylama sonunda 1 red, 8 evet oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

 

Karar Tarihi             : 04.03.2015

Karar Sayısı  :2015/14

Kararın Özü  : Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Çamlık Alanının ve Planlarımıza Balıkçı Barınağı olarak İşlenen Alanın Turizm Amaçlı Olarak Kullanılmak Üzere 30 Yıl Süreyle 5393 Sayılı Kanunun 18/e Maddesine İstinaden Bunlar Üzerinde Kiralamak Suretiyle Sınırlı Ayni Hak Tesisi.

Gündemin  6. Maddesindeyer alan Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Çamlık Alanının ve Planlarımıza Balıkçı Barınağı olarak İşlenen Alanın Turizm Amaçlı Olarak Kullanılmak Üzere 30 Yıl Süreyle 5393 Sayılı Kanunun 18/e Maddesine İstinaden Bunlar Üzerinde Kiralamak Suretiyle Sınırlı Ayni Hak Tesisinin Görüşülmesine geçildi.

         5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisinin Görev Yetkileri başlıklı 18. Madde (e)  fıkrasında; “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” Hükmüne istinaden;

         Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Çamlık Alanının ve Planlarımıza Balıkçı Barınağı olarak İşlenen Alanın Turizm Amaçlı Olarak Kullanılmak Üzere 30 Yıl Süreyle 5393 Sayılı Kanunun 18/e Maddesine İstinaden Bunlar Üzerinde Kiralamak Suretiyle Sınırlı Ayni Hak Tesisine yapılan işaretle oylama sununda oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar Tarihi             : 04.03.2015

Karar Sayısı  :2015/15

Kararın Özü  : Akçansa Çim. San. İmar Plan Tadilat Talebinin Görüşülmesi.

Gündemin  7. Maddesin olarak önerge ile gündeme alınan Akçansa Çim. San. İmar Plan Tadilat Talebinin Görüşülmesine geçildi.          

           Beldemiz Balcı Mevkii pafta 32V-Ib ve 32V-Ia, ada 344, parsel 1 noda kayıtlı taşınmaz üzerinde Eterpark A.Ş.’ye ait taşınmaz üzerinde kiracı olarak tesisleri bulunan Akçansa Çimento San. Ve Tic. A.Ş. mevcut siloların yetersizliğinden dolayı ek silo yapımı için mevcut Uygulama İmar Planlarımızdaki h=12,50m’nin silo için yetersiz olduğunu belirtilmekte ve h= 22m talep etmektedir.

         Söz konusu talep meclisimizce görüşülerek, h=22m’nin imar planlarımıza tezat oluşturduğundan h=15m kotunda İmar Plan Tadilatı önerisinin kabul olacağı ve Plan Tadilatının h=15 m’ye göre hazırlanmasına işaretle yapılan oylama sununda oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar Tarihi             : 04.03.2015

Karar Sayısı  :2015/16

Kararın Özü  : STFA tarafından yapılan imal edilen mendireğin üzerindeki iskelenin ve 35m2 prefabrik ofisin Belediyemize devri hususunun görüşülmesi.

Gündemin  8. Maddesi olarak önerge ile gündeme alınan; STFA tarafından yapılan imal edilen mendireğin üzerindeki iskelenin ve 35m2 prefabrik ofisin Belediyemize devri hususunun görüşülmesine geçildi.

STFA İnşaat A.Ş. tarafından İzmit Körfez Geçişi Köprüsü Alt Yapı İşleri Projesi kapsamında yapılan iş için gerekli olan malzemelerin sevki ve inşaatı çalışmalarında kullanılmak amacıyla yapılan mendireğin üzerindeki iskelesi ve 35m2 prefabrik saha ofisinin Belediyemize bedelsiz bağışı söz konusu olmuştur. Konu meclisimizce görüşülmüş olup, mendirek üzerindeki iskele ve prefabrik yapının bağış kabulünün yapılması ve bağışı kabul etmek üzere aşağıda yazılı protokol dahilinde Belediye Başkanına yetki verilmesine işaretle oylama sununda oybirliğiyle karar verildi.

KAYTAZDERE İNSAAT MENDİREĞİ DEVİR PROTOKOLÜ

1.      Bir tarafta Yeşilvadi Sokak No:3 Kat:1 İçerenköy/İSTANBUL adresinde mukim STFA İnşaat A.Ş. (bundan sonra STFA olarak anılacaktır), diğer tarafta Merkez Mah. Belediye Cad.No:4 Kaytazdere/Altınova/YALOVA adresinde mukim Kaytazdere Belediye Başkanlığı aşağıdaki şartlarda anlaşmıştır.

2.      İşbu bu protokolün amacı STFA  tarafından inşaat faaliyetinde kullanmak amacıyla imal edilmiş olan ve STFA’ya ait olan Kaytazdere Beldesi Sahil Caddesi deniz yönünde imal edilmiş olan mendireğin üzerindeki iskelesi ve 35 m2 Prefabrik Saha Ofisi ile birlikte (bundan sonra Yapı olarak anılacaktır) Belediye’ye devir koşullarını düzenlemektir.

3.      İşbu Yapı STFA’nın İzmit körfezinde yaptığı İzmit Körfez Geçişi Köprüsü Altyapı İşleri Projesi (Proje) kapsamında yapılan iş için gerekli olan malzemenin sevki ve inşaa çalışmalarında kullanılmak amacıyla yapılmıştır. Deniz yapısının ruhsatı geçici niteliktedir. Bu nedenle STFA bu yapıyı kaldırmakla yükümlüdür.

4.      Sözleşmenin tarafları yapının bulunduğu bölgenin imar durumu, yapının teknik standardı ve yapılış biçimi itibari ile balıkçı barınağı olarak kullanılabilmesine uygun olduğu bu nedenle yapının gerekli izinlerin alınarak kamu hizmetinde kullanılmasında kamu menfaatinin bulunduğunu tespit emiş, bu koşullar altında bu Yapının Belediye’ye devredilmesi hususunda aşağıdaki koşullarla anlaşmaya varmıştır.

5.       Kaytazdere Beldesi Sahil Caddesi deniz yönünde imal edilmiş olan mendirek, üzerindeki iskele ve 35 m2 Prefabrik Saha Ofisi STFA tarafından bila bedel Belediye’ye devredilecektir. Gerek yapının kendisi, gerekse yapının inşaası ve kullanılan malzeme nedeni ile ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Belediye’den herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.

6.      Yapının devri işbu sözleşmenin imzalanmasında sonra iki taraf arasında düzenlenecek bir devir teslim tutanağı ile yapılacaktır.

7.      Yapının devredilmesinden sonra gerek yapının varlığı, gerekse yapının herhangi bir amaçla işletilmesi nedeni ile oluşacak her türlü sorumluluk ve bu kapsamda ödenmesi gereken her türlü bedel Belediye’ye ait olacaktır.

8.      Belediye bu yapıyı balıkçı barınağı olarak kullanmağı amaçlamaktadır. Yapının mevcut durumu Belediye tarafından incelenmiş; balıkçı barınağı olarak kullanmak içi gerekli teknik yeterliliği barındırdığı, bu kullanım amacına hizmet etmeğe gerek bilim, fen, teknik kaideler açısından gerekse mer’i mevzuat kapsamında hukuki açıdan uygun olduğunu tespit etmiş ve mevcut hali ile kabul etmektedir.

9.      Geçici izin ve ruhsat ile yapılan ve bu nedenle kaldırılması gereken işbu yapının kalıcı ve sürekli kullanıma tahsis etmek amacıyla alınması gereken izin, ruhsat ve diğer yasal gereklilikler için gerek bölge, gerek yapının mevcut teknik durumu, yapının projeleri ve gerekse yapının bulunduğu bölgenin imar durumu yapı için kalıcı kullanıma tahsis etmek amacıyla gerekli hukuki yeterliliğe sahip olduğunu tespit etmiştir.

10.  Yapının kalıcı ruhsatının alınması yükümlülüğü her türlü gider ve masrafı kendisine ait olmak üzere Belediye’ye aittir. Yapının işbu protokol ile Belediye’ye devrinden sonra Belediye zaman kaybetmeksizin derhal kalıcı izin gerekli olan çalışmalara başlayacaktır. Gerekli olan makam mercii ve birimlere başvuracaktır. Bu amaçla gerekli olan çalışmaları yapacaktır.

11.  Yapı için kalıcı ruhsat alınamaması ve yapının bulunduğu yerden sökülerek kaldırılması gerekmesi durumunda, tüm masraf ve gideri Belediye’ye ait olmak üzere Belediye tarafından kaldırılacaktır. Kalıcı ruhsat alınamaması nedeni ile yapının kaldırılması gerekmesi halinde Belediye derhal bu gerekliliği yerine getirecektir. Bu konudaki tüm sorumluluk Belediye’ye aittir.

12.  Yapı halkın kullanımına kapalı olan bir inşaat alanında inşaat faaliyetinde kullanılma amacıyla sınırlı olarak imal edilmiştir. Yapının kalıcı ruhsatının alınmasından sonra, herhangi bir kullanım için sınırlı veya genel olarak halkın kullanımına açılmasına karara verildiği takdirde, bu kullanım için mevzuatın gerektirdiği tüm hukuki ve teknik gereklilikler Belediye tarafında masrafları kendilerine ait olmak üzere yerine getirilecektir.

13.  İşbu protokolün imza tarihinden sonra yapı nedeni herhangi bir makam mercii ve şahıs tarafından kira, ecrimisil, harç, resim tazminat ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her ne ad altında olursa olsun ileri sürülecek taleplerden Belediye muhatap ve sorumlu olacaktır.

14.  İşbu protokol nedeni ile doğacak damga vergisi Belediye tarafından karşılanacaktır.

15.  İşbu protokol Kaytazdere Belediye Başkanlığı Belediye Meclisi’nin 04.03.2015  tarih 2015/16 sayılı kabul Kararı ile kabul edilmiş ve Belediye Başkanı’na verilen imza yetkisi ile imzalanmıştır.

 

 

MECLİS BAŞKANI                                   KATİP ÜYE                                      KATİP ÜYE

Ali KANGAL                                      Tevfik Fatih KAYMAK                     Musa GÜNAYDIN

Belediye Başkanı


DİĞER KARARLAR
 • 04 Ekim

  Meclis Kararları 2017/Ekim

  Meclis Kararları 2017/Ekim
  Konu Meclis Kararları 2017/Ekim
  Karar Tarihi 04/10/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Ekim
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 13 Eylül

  Meclis Kararları 2017/Eylül

  Meclis Kararları 2017/Eylül
  Konu Meclis Kararları 2017/Eylül
  Karar Tarihi 13/09/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Eylül
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 02 Ağustos

  Meclis Kararları 2017/Ağustos I-II

  Meclis Kararları 2017/Ağustos I-II
  Konu Meclis Kararları 2017/Ağustos I-II
  Karar Tarihi 02/08/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Ağustos I-II
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 07 Haziran

  Meclis Kararları 2017/Haziran

  Meclis Kararları 2017/Haziran
  Konu Meclis Kararları 2017/Haziran
  Karar Tarihi 07/06/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Haziran
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 03 Mayıs

  Meclis Kararları 2017/Mayıs

  Meclis Kararları 2017/Mayıs
  Konu Meclis Kararları 2017/Mayıs
  Karar Tarihi 03/05/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Mayıs
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 05 Nisan

  Meclis Kararları 2017/Nisan

  Meclis Kararları 2017/Nisan
  Konu Meclis Kararları 2017/Nisan
  Karar Tarihi 05/04/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Nisan
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Mart

  Meclis Kararları 2017/Mart

  Meclis Kararları 2017/Mart
  Konu Meclis Kararları 2017/Mart
  Karar Tarihi 01/03/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Mart
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Şubat

  Meclis Kararları 2017/Şubat

  Meclis Kararları 2017/Şubat
  Konu Meclis Kararları 2017/Şubat
  Karar Tarihi 01/02/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Şubat
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 04 Ocak

  Meclis Kararları 2017/Ocak

  Meclis Kararları 2017/Ocak
  Konu Meclis Kararları 2017/Ocak
  Karar Tarihi 04/01/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Ocak
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 07 Aralık

  Meclis Kararları 2016/Aralık

  Meclis Kararları 2016/Aralık
  Konu Meclis Kararları 2016/Aralık
  Karar Tarihi 07/12/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Aralık
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Kasım

  Meclis Kararları 2016/Kasım

  Meclis Kararları 2016/Kasım
  Konu Meclis Kararları 2016/Kasım
  Karar Tarihi 01/11/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Kasım
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ekim

  Meclis Kararları 2016/Ekim

  Meclis Kararları 2016/Ekim
  Konu Meclis Kararları 2016/Ekim
  Karar Tarihi 01/10/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Ekim
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Eylül

  Meclis Kararları 2016/Eylül

  Meclis Kararları 2016/Eylül
  Konu Meclis Kararları 2016/Eylül
  Karar Tarihi 01/09/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Eylül
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ağustos

  Meclis Kararları 2016/Ağustos

  Meclis Kararları 2016/Ağustos
  Konu Meclis Kararları 2016/Ağustos
  Karar Tarihi 01/08/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Ağustos
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Temmuz

  Meclis Kararları 2016/Temmuz

  Meclis Kararları 2016/Temmuz
  Konu Meclis Kararları 2016/Temmuz
  Karar Tarihi 01/07/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Temmuz
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Haziran

  Meclis Kararları 2016/Haziran

  Meclis Kararları 2016/Haziran
  Konu Meclis Kararları 2016/Haziran
  Karar Tarihi 01/06/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Haziran
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Mayıs

  Meclis Kararları 2016/Mayıs

  Meclis Kararları 2016/Mayıs
  Konu Meclis Kararları 2016/Mayıs
  Karar Tarihi 01/05/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Mayıs
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 04 Nisan

  Meclis Kararları 2016/Nisan

  Meclis Kararları 2016/Nisan
  Konu Meclis Kararları 2016/Nisan
  Karar Tarihi 04/04/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Nisan
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 03 Mart

  Meclis Kararları 2016/Mart

  Meclis Kararları 2016/Mart
  Konu Meclis Kararları 2016/Mart
  Karar Tarihi 03/03/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Mart
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 02 Şubat

  Meclis Kararları 2016/Şubat

  Meclis Kararları 2016/Şubat
  Konu Meclis Kararları 2016/Şubat
  Karar Tarihi 02/02/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Şubat
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ocak

  Meclis Kararları 2016/Ocak

  Meclis Kararları 2016/Ocak
  Konu Meclis Kararları 2016/Ocak
  Karar Tarihi 01/01/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Ocak
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Aralık

  Meclis Kararları 2015/Aralık

  Meclis Kararları 2015/Aralık
  Konu Meclis Kararları 2015/Aralık
  Karar Tarihi 01/12/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Aralık
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Kasım

  Meclis Kararları 2015/Kasım

  Meclis Kararları 2015/Kasım
  Konu Meclis Kararları 2015/Kasım
  Karar Tarihi 01/11/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Kasım
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ekim

  Meclis Kararları 2015/Ekim

  Meclis Kararları 2015/Ekim
  Konu Meclis Kararları 2015/Ekim
  Karar Tarihi 01/10/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Ekim
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Eylül

  Meclis Kararları 2015/Eylül

  Meclis Kararları 2015/Eylül
  Konu Meclis Kararları 2015/Eylül
  Karar Tarihi 01/09/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Eylül
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ağustos

  Meclis Kararları 2015/Ağustos

  Meclis Kararları 2015/Ağustos
  Konu Meclis Kararları 2015/Ağustos
  Karar Tarihi 01/08/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Ağustos
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Temmuz

  Meclis Kararları 2015/Temmuz

  Meclis Kararları 2015/Temmuz
  Konu Meclis Kararları 2015/Temmuz
  Karar Tarihi 01/07/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Temmuz
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Haziran

  Meclis Kararları 2015/Haziran

  Meclis Kararları 2015/Haziran
  Konu Meclis Kararları 2015/Haziran
  Karar Tarihi 01/06/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Haziran
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Mayıs

  Meclis Kararları 2015/Mayıs

  Meclis Kararları 2015/Mayıs
  Konu Meclis Kararları 2015/Mayıs
  Karar Tarihi 01/05/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Mayıs
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Nisan

  Meclis Kararları 2015/Nisan

  Meclis Kararları 2015/Nisan
  Konu Meclis Kararları 2015/Nisan
  Karar Tarihi 01/04/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Nisan
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Mart

  Meclis Kararları 2015/Mart

  Meclis Kararları 2015/Mart
  Konu Meclis Kararları 2015/Mart
  Karar Tarihi 01/03/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Mart
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Şubat

  Meclis Kararları 2015/Şubat

  Meclis Kararları 2015/Şubat
  Konu Meclis Kararları 2015/Şubat
  Karar Tarihi 01/02/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Şubat
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ocak

  Meclis Kararları 2015/Ocak

  Meclis Kararları 2015/Ocak
  Konu Meclis Kararları 2015/Ocak
  Karar Tarihi 01/01/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Ocak
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Aralık

  Meclis Kararları 2014/Aralık

  Meclis Kararları 2014/Aralık
  Konu Meclis Kararları 2014/Aralık
  Karar Tarihi 06/12/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Aralık
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Kasım

  Meclis Kararları 2014/Kasım

  Meclis Kararları 2014/Kasım
  Konu Meclis Kararları 2014/Kasım
  Karar Tarihi 06/11/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Kasım
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 05 Ekim

  Meclis kararları 2014/Ekim

  Meclis kararları 2014/Ekim
  Konu Meclis kararları 2014/Ekim
  Karar Tarihi 05/10/2014
  Karar No Meclis kararları 2014/Ekim
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Eylül

  Meclis Kararları 2014/Eylül

  Meclis Kararları 2014/Eylül
  Konu Meclis Kararları 2014/Eylül
  Karar Tarihi 06/09/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Eylül
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Ağustos

  Meclis Kararları 2014/Ağustos

  Meclis Kararları 2014/Ağustos
  Konu Meclis Kararları 2014/Ağustos
  Karar Tarihi 06/08/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Ağustos
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Temmuz

  Meclis Kararları 2014/Temmuz

  Meclis Kararları 2014/Temmuz
  Konu Meclis Kararları 2014/Temmuz
  Karar Tarihi 06/07/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Temmuz
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Haziran

  Meclis Kararları 2014/Haziran

  Meclis Kararları 2014/Haziran
  Konu Meclis Kararları 2014/Haziran
  Karar Tarihi 06/06/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Haziran
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Mayıs

  Meclis kararları 2014/Mayıs

  Meclis kararları 2014/Mayıs
  Konu Meclis kararları 2014/Mayıs
  Karar Tarihi 06/05/2014
  Karar No Meclis kararları 2014/Mayıs
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Nisan

  Meclis Kararları 2014/Nisan

  Meclis Kararları 2014/Nisan
  Konu Meclis Kararları 2014/Nisan
  Karar Tarihi 06/04/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Nisan
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
Copyrigt © 2017 Kaytazdere Belediyesi ®