Perşembe
Parçalı Bulutlu
12°C | 22°C
Cuma
Parçalı Bulutlu
11°C | 21°C
Cumartesi
Parçalı Bulutlu
12°C | 20°C

Meclis Kararları 2015/Aralık

Meclis Kararları 2015/Aralık

Konu Meclis Kararları 2015/Aralık
Karar Tarihi 01/12/2015
Karar No Meclis Kararları 2015/Aralık
Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi

Karar Tarihi             : 02.12.2015

Karar Sayısı             :2015/58

Kararın Özü  : Ocak 2016  Ayı Meclis Toplantı Tarihinin Belirlenmesi.

Gündemin  2. Maddesinde yer alan Ocak Ayı Toplantı Tarihinin Belirlenmesinin görüşülmesine geçildi.

Ocak 2016 ayı toplantı tarihinin 06 Ocak 2016 Çarşamba günü saat 13.00 olarak belirlenmesine işaretle oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Karar Tarihi             : 02.12.2015

Karar Sayısı            :2015/59

Kararın Özü  : Şuyulandırma Alanı İçindeki Belediye Hisselerinin m2 değerlerinin

                          yeniden tespiti

Gündemin 3. maddesi olan Şuyulandırma Alanı İçindeki Belediye Hisselerinin m2 değerlerinin yeniden tespitinin görüşülmesine geçildi.

            Belediyemizce gerçekleştirilen 3194 sayılı  Kanunun 18. Madde uygulamasıyla oluşturulan parsellerde düzenleme ortaklık payı dağıtımından dolayı belediyemiz bazı parsellere hissedar olduğundan aşağıda dökümü verilen parsellerdeki belediye hisselerinin satışının yapılabilmesi için;

 

            1. Bölge Şuyulandırma Alanında:

a) 1.Kısım Ada:184,186,188,189,190,191,195,113,118 nolu adaların m2 değerinin 

400,00 TL(dörtyüzlira) olarak tespitine,

            b)2.Kısım Ada: 124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,141,142,145,146,147,148, 149,150,158,159,180,183  nolu adaların m2 değerinin 360,00 TL(üçyüzaltmışlira)  olarak tespitine,

            c) 3.Kısım Ada :119,120,121,122,123,134,135,137,138,139,140,151,152,153,154,155,

156,157,161,162,163,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,181 nolu adaların m2 değerinin 340,00 TL(üçyüzkırklira)   olarak tespitine,

 

            2.Bölge Şuyulandırma Alanında:

            a)1.Kısım Devlet Karayoluna Cephe Yapı Adaları:      196,197,198,199,240,241,242,243,244,245, nolu adaların m2 değerinin 540,00 TL (beşyüzkırklira)  olarak tespitine,

           b)2. Kısım Devlet Karayolu Arkasında Kalan Yapı Adaları olan 200 nodan 265’ e kadar olan yapı adalarının m2 değerinin 400,00 TL(dörtyüzlira) olarak tespitine,

 

    3.Bölge Şuyulandırma Alanında:

       a)1.Kısım Karayolu Cephesindeki Adalardan: 305,306,307,336,337,338,340 nolu adaların m2 değerinin 540,00 TL(beşyüzkırklira) olarak tespitine,

b)2.Kısım Deniz Cephesindeki Adalardan:

 320,314,313,312,311,310,272,271,270,269, 268,267,365,341,344,343( 1 nolu parselden 11 nolu parsele kadar), nolu adalardaki belediye hisselerinin m2 değerinin  540,00 TL (beşyüzkırklira)   olarak  tespitine,

c)3.Kısım Orta Kısımda Kalan Adalardan: 274,275,276,277,278,279,280,281,282,284,  285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,299,301,303,304,315,316,317,318,319,322,323,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,339,343 (12 nolu  parselden 16 nolu parsele  kadar)  nolu adalardaki belediye hisselerinin m2 değerinin 400,00 TL(ikiyüzlira) olarak tespitine;

Uygulamanın  01 Ocak 2016 tarihinden  itibaren başlatılmasına yapılan işaretle oylama sonunda oybirliğiyle karar verildi.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karar Tarihi             : 02.12.2015

Karar Sayısı           :2015/60

Kararın Özü  : Sözleşmeli Teknik Personel Çalıştırılması

           Gündemin 4. maddesinde yer alan Sözleşmeli Teknik Personel Çalıştırılmasının görüşülmesine geçildi.

Belediyemizde boş bulunan (1) Mimar kadrosuna işlerin daha verimli ve düzenli yürütülmesi için Belediye Kanunu’nun 49.maddesine göre tam zamanlı olarak 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına, aylık ücretinin 2016 yılı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün  unvan bazında ücretlerle ilgili genelgesi kadro karşılığı ücret tavanını aşmamak üzere  ve  2016 Mali Yılı Bütçe Kanunun Sözleşmeli Personel için öngördüğü ücret artışı oranının ilavesi ile hesaplanacak tutarın 2016 yılı ücreti olarak ödenmesine, Ayrıca; 375  Sayılı KHK ye ekli (I) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetvelinde belirtilen ek deme oranı tutarında ek ödeme yapılmasına yapılan işaretle oylama sonunda oybirliğiyle karar verildi.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karar Tarihi             : 02.12.2015

Karar Sayısı            :2015/61

Kararın Özü  : Köy Karşısı m2 değer tespiti.

Gündemin  5. maddesinde yer alan Köy Karşısı mevkii M2 değer tespitinin görüşülmesine geçildi.

Beldemiz köy mevkii, pafta 12, parsel 1571 noda kayıtlı taşınmazın güneyinde 1572 ve 1573 nolu parseller arasında mevcut kadastro yolu, G23-d-06-b-4-c imar paftasına göre kapanmakta olup, 1571-1572-1573 nolu parseller ile birleştirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Hazırlanan ifraz folyesinde 92,93 m2 kısmının ihdasen satışı söz konusu olduğundan 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 18. Maddesi (e) bendine göre m2 değerinin 180,00 TL (yüzseksenlira) olarak tespit edilmesine ve satışı için Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

 

MECLİS BAŞKANI                                    KATİP ÜYE                                      KATİP ÜYE

Ali KANGAL                                            Musa GÜNAYDIN                         Harun TURNA

Belediye Başkanı


DİĞER KARARLAR
 • 04 Ekim

  Meclis Kararları 2017/Ekim

  Meclis Kararları 2017/Ekim
  Konu Meclis Kararları 2017/Ekim
  Karar Tarihi 04/10/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Ekim
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 13 Eylül

  Meclis Kararları 2017/Eylül

  Meclis Kararları 2017/Eylül
  Konu Meclis Kararları 2017/Eylül
  Karar Tarihi 13/09/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Eylül
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 02 Ağustos

  Meclis Kararları 2017/Ağustos I-II

  Meclis Kararları 2017/Ağustos I-II
  Konu Meclis Kararları 2017/Ağustos I-II
  Karar Tarihi 02/08/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Ağustos I-II
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 07 Haziran

  Meclis Kararları 2017/Haziran

  Meclis Kararları 2017/Haziran
  Konu Meclis Kararları 2017/Haziran
  Karar Tarihi 07/06/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Haziran
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 03 Mayıs

  Meclis Kararları 2017/Mayıs

  Meclis Kararları 2017/Mayıs
  Konu Meclis Kararları 2017/Mayıs
  Karar Tarihi 03/05/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Mayıs
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 05 Nisan

  Meclis Kararları 2017/Nisan

  Meclis Kararları 2017/Nisan
  Konu Meclis Kararları 2017/Nisan
  Karar Tarihi 05/04/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Nisan
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Mart

  Meclis Kararları 2017/Mart

  Meclis Kararları 2017/Mart
  Konu Meclis Kararları 2017/Mart
  Karar Tarihi 01/03/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Mart
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Şubat

  Meclis Kararları 2017/Şubat

  Meclis Kararları 2017/Şubat
  Konu Meclis Kararları 2017/Şubat
  Karar Tarihi 01/02/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Şubat
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 04 Ocak

  Meclis Kararları 2017/Ocak

  Meclis Kararları 2017/Ocak
  Konu Meclis Kararları 2017/Ocak
  Karar Tarihi 04/01/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Ocak
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 07 Aralık

  Meclis Kararları 2016/Aralık

  Meclis Kararları 2016/Aralık
  Konu Meclis Kararları 2016/Aralık
  Karar Tarihi 07/12/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Aralık
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Kasım

  Meclis Kararları 2016/Kasım

  Meclis Kararları 2016/Kasım
  Konu Meclis Kararları 2016/Kasım
  Karar Tarihi 01/11/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Kasım
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ekim

  Meclis Kararları 2016/Ekim

  Meclis Kararları 2016/Ekim
  Konu Meclis Kararları 2016/Ekim
  Karar Tarihi 01/10/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Ekim
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Eylül

  Meclis Kararları 2016/Eylül

  Meclis Kararları 2016/Eylül
  Konu Meclis Kararları 2016/Eylül
  Karar Tarihi 01/09/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Eylül
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ağustos

  Meclis Kararları 2016/Ağustos

  Meclis Kararları 2016/Ağustos
  Konu Meclis Kararları 2016/Ağustos
  Karar Tarihi 01/08/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Ağustos
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Temmuz

  Meclis Kararları 2016/Temmuz

  Meclis Kararları 2016/Temmuz
  Konu Meclis Kararları 2016/Temmuz
  Karar Tarihi 01/07/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Temmuz
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Haziran

  Meclis Kararları 2016/Haziran

  Meclis Kararları 2016/Haziran
  Konu Meclis Kararları 2016/Haziran
  Karar Tarihi 01/06/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Haziran
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Mayıs

  Meclis Kararları 2016/Mayıs

  Meclis Kararları 2016/Mayıs
  Konu Meclis Kararları 2016/Mayıs
  Karar Tarihi 01/05/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Mayıs
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 04 Nisan

  Meclis Kararları 2016/Nisan

  Meclis Kararları 2016/Nisan
  Konu Meclis Kararları 2016/Nisan
  Karar Tarihi 04/04/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Nisan
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 03 Mart

  Meclis Kararları 2016/Mart

  Meclis Kararları 2016/Mart
  Konu Meclis Kararları 2016/Mart
  Karar Tarihi 03/03/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Mart
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 02 Şubat

  Meclis Kararları 2016/Şubat

  Meclis Kararları 2016/Şubat
  Konu Meclis Kararları 2016/Şubat
  Karar Tarihi 02/02/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Şubat
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ocak

  Meclis Kararları 2016/Ocak

  Meclis Kararları 2016/Ocak
  Konu Meclis Kararları 2016/Ocak
  Karar Tarihi 01/01/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Ocak
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Aralık

  Meclis Kararları 2015/Aralık

  Meclis Kararları 2015/Aralık
  Konu Meclis Kararları 2015/Aralık
  Karar Tarihi 01/12/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Aralık
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Kasım

  Meclis Kararları 2015/Kasım

  Meclis Kararları 2015/Kasım
  Konu Meclis Kararları 2015/Kasım
  Karar Tarihi 01/11/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Kasım
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ekim

  Meclis Kararları 2015/Ekim

  Meclis Kararları 2015/Ekim
  Konu Meclis Kararları 2015/Ekim
  Karar Tarihi 01/10/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Ekim
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Eylül

  Meclis Kararları 2015/Eylül

  Meclis Kararları 2015/Eylül
  Konu Meclis Kararları 2015/Eylül
  Karar Tarihi 01/09/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Eylül
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ağustos

  Meclis Kararları 2015/Ağustos

  Meclis Kararları 2015/Ağustos
  Konu Meclis Kararları 2015/Ağustos
  Karar Tarihi 01/08/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Ağustos
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Temmuz

  Meclis Kararları 2015/Temmuz

  Meclis Kararları 2015/Temmuz
  Konu Meclis Kararları 2015/Temmuz
  Karar Tarihi 01/07/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Temmuz
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Haziran

  Meclis Kararları 2015/Haziran

  Meclis Kararları 2015/Haziran
  Konu Meclis Kararları 2015/Haziran
  Karar Tarihi 01/06/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Haziran
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Mayıs

  Meclis Kararları 2015/Mayıs

  Meclis Kararları 2015/Mayıs
  Konu Meclis Kararları 2015/Mayıs
  Karar Tarihi 01/05/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Mayıs
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Nisan

  Meclis Kararları 2015/Nisan

  Meclis Kararları 2015/Nisan
  Konu Meclis Kararları 2015/Nisan
  Karar Tarihi 01/04/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Nisan
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Mart

  Meclis Kararları 2015/Mart

  Meclis Kararları 2015/Mart
  Konu Meclis Kararları 2015/Mart
  Karar Tarihi 01/03/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Mart
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Şubat

  Meclis Kararları 2015/Şubat

  Meclis Kararları 2015/Şubat
  Konu Meclis Kararları 2015/Şubat
  Karar Tarihi 01/02/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Şubat
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ocak

  Meclis Kararları 2015/Ocak

  Meclis Kararları 2015/Ocak
  Konu Meclis Kararları 2015/Ocak
  Karar Tarihi 01/01/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Ocak
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Aralık

  Meclis Kararları 2014/Aralık

  Meclis Kararları 2014/Aralık
  Konu Meclis Kararları 2014/Aralık
  Karar Tarihi 06/12/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Aralık
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Kasım

  Meclis Kararları 2014/Kasım

  Meclis Kararları 2014/Kasım
  Konu Meclis Kararları 2014/Kasım
  Karar Tarihi 06/11/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Kasım
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 05 Ekim

  Meclis kararları 2014/Ekim

  Meclis kararları 2014/Ekim
  Konu Meclis kararları 2014/Ekim
  Karar Tarihi 05/10/2014
  Karar No Meclis kararları 2014/Ekim
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Eylül

  Meclis Kararları 2014/Eylül

  Meclis Kararları 2014/Eylül
  Konu Meclis Kararları 2014/Eylül
  Karar Tarihi 06/09/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Eylül
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Ağustos

  Meclis Kararları 2014/Ağustos

  Meclis Kararları 2014/Ağustos
  Konu Meclis Kararları 2014/Ağustos
  Karar Tarihi 06/08/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Ağustos
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Temmuz

  Meclis Kararları 2014/Temmuz

  Meclis Kararları 2014/Temmuz
  Konu Meclis Kararları 2014/Temmuz
  Karar Tarihi 06/07/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Temmuz
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Haziran

  Meclis Kararları 2014/Haziran

  Meclis Kararları 2014/Haziran
  Konu Meclis Kararları 2014/Haziran
  Karar Tarihi 06/06/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Haziran
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Mayıs

  Meclis kararları 2014/Mayıs

  Meclis kararları 2014/Mayıs
  Konu Meclis kararları 2014/Mayıs
  Karar Tarihi 06/05/2014
  Karar No Meclis kararları 2014/Mayıs
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Nisan

  Meclis Kararları 2014/Nisan

  Meclis Kararları 2014/Nisan
  Konu Meclis Kararları 2014/Nisan
  Karar Tarihi 06/04/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Nisan
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
Copyrigt © 2017 Kaytazdere Belediyesi ®