Perşembe
Parçalı Bulutlu
12°C | 22°C
Cuma
Parçalı Bulutlu
11°C | 21°C
Cumartesi
Parçalı Bulutlu
12°C | 20°C

Meclis Kararları 2014/Nisan

Meclis Kararları 2014/Nisan

Konu Meclis Kararları 2014/Nisan
Karar Tarihi 06/04/2014
Karar No Meclis Kararları 2014/Nisan
Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
Meclis Kararları 2014/Nisan
Karar Tarihi             : 09.04.2014
Karar Sayısı            : 2014/13
Kararın Özü  : Meclis Başkan Vekili Seçimi.
Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 5. Maddesine istinaden Belediye Meclis Toplantı Salonunda saat 14.00’te toplandı.
Gündem gereği “Meclis Başkan Vekilliği Seçimi” nin görüşülmesine geçildi.
Meclis Başkan Vekilliği için Ruhi ÇINAR ve E.Asuman PAZARLIKLI aday oldular. Yapılan  gizli oylama açık tasnif sonucunda;
Ruhi ÇINAR  6(altı) oyla Meclis 1.inci  Başkan Vekilliğine,
E.Asuman PAZARLIKLI 5(beş) oyla Meclis 2.nci  Başkan Vekilliğine   seçildiler.
 
Karar Tarihi             : 09.04.2014
Karar Sayısı             : 2014/14
Kararın Özü  : Meclis Katipliği Seçimi.
Gündem gereği “Meclis Katipliği Seçimi” nin görüşülmesine geçildi.
Meclis Katipliği asil üyeliği için T.Fatih KAYMAK, Necmettin DEMİR, yedek üyelik için   Musa GÜNAYDIN ,Harun TURNA  aday oldular.
Yapılan  gizli oylama açık tasnif sonucunda;
Meclis Katipliği Asil Üyeliklerine
T.Fatih KAYMAK  9(dokuz) oy,
Necmettin DEMİR 9(dokuz ) oy, alarak
Meclis Katipliği Yedek Üyeliklerine
Musa GÜNAYDIN  7 (yedi ) oy
Harun TURNA  5 (beş ) oy, alarak  seçildiler.
 
Karar Tarihi             : 09.04.2014
Karar Sayısı  : 2014/15
Kararın Özü  :  Encümen Üyeliği Seçimi.
Gündem gereği “Encümen Üyeliği Seçimi” nin görüşülmesine geçildi.
Encümen Üyeliği için  Ruhi ÇINAR, E.Asuman PAZARLIKLI ve Necmettin DEMİR aday oldular. Yapılan  gizli oylama açık tasnif sonucunda;
Ruhi ÇINAR    7(yedi) oy,
E.Asuman PAZARLIKLI  5(beş) oy,  alarak Encümen Üyeliklerine seçildiler.
 
Karar Tarihi             : 09.04.2014
Karar Sayısı             : 2014/16
Kararın Özü  :  İmar Komisyon  Üyeliği Seçimi.
Gündem gereği “İmar Komisyonu Üyeliği Seçimi” nin görüşülmesine geçildi.
İmar  Komisyonun  5 üyeden oluşması ve  süresinin bir yıl olması kararlaştırıldı. Başkan Meclisteki Üyelerin Parti dağılımına göre CHP’ den 3 üye, AKP’ den 2 üye üyenin komisyonda yer alacağını bildirdi.
İmar Komisyon  Üyeliği için, CHP’ den Mehmet AYDIN, Harun TURNA,  Ruhi ÇINAR, AKP’den Maksut MORGİL, Necmettin DEMİR aday oldular. İşaretle yapılan oylama sonucunda bütün üyeler   9 (dokuz   )’ ar  oy alarak İmar Komisyonuna  seçildiler.
 
Karar Tarihi             : 09.04.2014
Karar Sayısı            : 2014/17
Kararın Özü  : Bütçe Komisyon  Üyeliği Seçimi.
Gündem gereği “Bütçe Komisyonu Üyeliği Seçimi” nin görüşülmesine geçildi.
Bütçe  Komisyonun  5 üyeden oluşması ve  süresinin bir yıl olması kararlaştırıldı. Başkan Meclisteki Üyelerin Parti dağılımına göre CHP’ den 3 üye, AKP’ den 2 üye üyenin komisyonda yer alacağını bildirdi.
Bütçe  Komisyon üyeliği için, CHP’ den Musa GÜNAYDIN, E. Asuman PAZARLIKLI, Mehmet AYDIN, AKP’den T. Fatih KAYMAK,  Maksut MORGİL aday oldular. İşaretle yapılan oylama sonucunda bütün üyeler   9 (dokuz   )’ ar  oy alarak İmar Komisyonuna  seçildiler.
 
Karar Tarihi             : 09.04.2014
Karar Sayısı            : 2014/18
Kararın Özü  : TASKİB Üyeliği Seçimi.
Gündem gereği maddesi TASKİB’ne (Tavşanlı,Altınova,Subaşı,Kaytazdere Belediyeleri ve Yerel Yönetimler  İtfaiye  Birliği) Üyeliği Seçimine geçildi.
Ruhi ÇINAR, Asuman PAZARLIKLI  asil üyelik için, Maksut MORGİL, Necmettin DEMİR yedek üyelik için aday  oldular.İşaretle yapılan oylama sonucunda  Asuman PAZARLIKLI  6(altı), Ruhi ÇINAR 5(beş) oyla asil üyeliklere,  Maksut MORGİL 4(dört), Necmettin DEMİR 1(bir) oyla yedek üyeliklere oybirliğiyle seçildiler.
 
Karar Tarihi             : 09.04.2014
Karar Sayısı              : 2014/19
Kararın Özü              : TASKAB Üyeliği Seçimi.
Gündem gereği maddesi TASK-KAB (Tavşanlı,Altınova,Subaşı,Kaytazdere Belediyeleri ve Yerel Yönetimler  Kanalizasyon Atıksu Arıtım Kurma ve İşletme  Birliği)’ne Üyeliği Seçimine geçildi.
Asuman PAZARLIKLI, Ruhi ÇINAR asil üyelik için, Maksut MORGİL, Necmettin DEMİR yedek üyelik için aday  oldular. İşaretle yapılan oylama sonucunda   Asuman PAZARLIKLI , Ruhi ÇINAR asil üyeliklere,  Maksut MORGİL, Necmettin DEMİR yedek üyeliklere oybirliğiyle seçildiler.
 
Karar Tarihi              : 09.04.2014
Karar Sayısı              : 2014/20
Kararın Özü             : YATUB Üyeliği Seçimi.
Gündem gereği maddesi YATUB(Yalova Turizm Birliği)’ne Üyeliği Seçimine geçildi.
Asuman PAZARLIKLI, Maksut MORGİL asil üyelik için, Ruhi ÇINAR, Harun TURNA yedek üyelik için aday  oldular.İşaretle yapılan oylama sonucunda Asuman PAZARLIKLI, Maksut MORGİL 10(on)’ar oyla asil üyeliklere, Ruhi ÇINAR, Harun TURNA 10(on)’ar oyla  yedek üyeliklere oybirliğiyle   seçildiler.
 
Karar Tarihi            : 09.04.2014
Karar Sayısı           : 2014/21
Kararın Özü            : YAKAB Üyeliği Seçimi.
Gündem gereği YAKAB(Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme  Birliği)’ne Üye Seçimine geçildi.
Asuman PAZARLIKLI asil üyelik için, T.Fatih KAYMAK yedek üyelik için aday oldu ve işaretle yapılan oylama sonucunda 10(on)’ar oy alarak YAKAB üyeliklerine oybirliğiyle seçildiler.
Karar Tarihi            : 09.04.2014
Karar Sayısı              : 2014/22
Kararın Özü             : Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Üye Seçimi.
Gündem gereği maddesi Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği’ne Üye Seçimine geçildi.
Mehmet AYDIN  asil üyelik için, C.Bahtiyar KONAR  yedek üyelik için aday  oldu ve işaretle yapılan oylama sonucunda 10(on)’ar oy alarak Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Asil Üyeliğine Mehmet AYDIN ve Yedek Üyeliğine C.Bahtiyar KONAR  oybirliğiyle seçildiler.
 
Karar Tarihi            : 09.04.2014
Karar Sayısı           : 2014/23
Kararın Özü            : Başkanın Yıllık Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
Gündem gereği Başkanın Yıllık  Faaliyet Raporunun görüşülmesine geçildi. Başkan Faaliyet Raporunu okudu. Faaliyet Raporu hakkında lehte ve aleyhte söz alan olmadı. Oylamaya geçildi. İşaretle yapılan oylama sonucunda başkanın faaliyet raporu oybirliğiyle kabul edildi.
 
Karar Tarihi            : 09.04.2014
Karar Sayısı           : 2014/24
Kararın Özü           : Mayıs ayı toplantı tarihinin belirlenmesi.
Gündem gereği Mayıs Ayı Toplantı Tarihinin Belirlenmesi’nin görüşülmesine geçildi.
Mayıs Ayı Toplantı Tarihinin 07 Mayıs 2014 Çarşamba günü saat 14.00 olarak tespit edilmesine yapılan işaretle oylama sonunda oybirliğiyle karar verildi.
 
Karar Tarihi            : 09.04.2014
Karar Sayısı              : 2014/25
Kararın Özü             : İmar Plan Revizyon Onayı.
Gündem gereği “08.09.2013 tarih ve 28759 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e  Göre İmar Plan Revizyonu”nun görüşülmesine geçildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın  “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 08.09.2013 tarihinde 28759 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve İlgili İmar Yönetmeliği’nin 8. Maddesine göre Beldemiz İmar Planlarında kat artışı  ile ilgili 05.03.2014 tarih ve 2014/10 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Nazım İmar Plan Revizyonu ve 05.03.2014 tarih ve 2014/11 sayılı Meclis kararı ile onaylanıp 30 gün süre ile askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonlarının askı süreleri dolmuş, bu süre içerisinde askıdaki planlara herhangi bir itiraz olmamıştır. 05.03.2014 ile 04.04.2014 tarihleri arasında 30 gün süre ile askıya çıkarılan planların 3194 sayılı Kanunun 8. Maddesine istinaden işaretle yapılan oylama sonunda onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
 
 
MECLİS BAŞKANI                          KATİP ÜYE                            KATİP ÜYE
Ali KANGAL                                   T.Fatih KAYMAk                 Necmettin DEMİR
Belediye Başkanı      
 
DİĞER KARARLAR
 • 04 Ekim

  Meclis Kararları 2017/Ekim

  Meclis Kararları 2017/Ekim
  Konu Meclis Kararları 2017/Ekim
  Karar Tarihi 04/10/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Ekim
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 13 Eylül

  Meclis Kararları 2017/Eylül

  Meclis Kararları 2017/Eylül
  Konu Meclis Kararları 2017/Eylül
  Karar Tarihi 13/09/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Eylül
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 02 Ağustos

  Meclis Kararları 2017/Ağustos I-II

  Meclis Kararları 2017/Ağustos I-II
  Konu Meclis Kararları 2017/Ağustos I-II
  Karar Tarihi 02/08/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Ağustos I-II
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 07 Haziran

  Meclis Kararları 2017/Haziran

  Meclis Kararları 2017/Haziran
  Konu Meclis Kararları 2017/Haziran
  Karar Tarihi 07/06/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Haziran
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 03 Mayıs

  Meclis Kararları 2017/Mayıs

  Meclis Kararları 2017/Mayıs
  Konu Meclis Kararları 2017/Mayıs
  Karar Tarihi 03/05/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Mayıs
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 05 Nisan

  Meclis Kararları 2017/Nisan

  Meclis Kararları 2017/Nisan
  Konu Meclis Kararları 2017/Nisan
  Karar Tarihi 05/04/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Nisan
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Mart

  Meclis Kararları 2017/Mart

  Meclis Kararları 2017/Mart
  Konu Meclis Kararları 2017/Mart
  Karar Tarihi 01/03/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Mart
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Şubat

  Meclis Kararları 2017/Şubat

  Meclis Kararları 2017/Şubat
  Konu Meclis Kararları 2017/Şubat
  Karar Tarihi 01/02/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Şubat
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 04 Ocak

  Meclis Kararları 2017/Ocak

  Meclis Kararları 2017/Ocak
  Konu Meclis Kararları 2017/Ocak
  Karar Tarihi 04/01/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Ocak
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 07 Aralık

  Meclis Kararları 2016/Aralık

  Meclis Kararları 2016/Aralık
  Konu Meclis Kararları 2016/Aralık
  Karar Tarihi 07/12/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Aralık
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Kasım

  Meclis Kararları 2016/Kasım

  Meclis Kararları 2016/Kasım
  Konu Meclis Kararları 2016/Kasım
  Karar Tarihi 01/11/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Kasım
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ekim

  Meclis Kararları 2016/Ekim

  Meclis Kararları 2016/Ekim
  Konu Meclis Kararları 2016/Ekim
  Karar Tarihi 01/10/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Ekim
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Eylül

  Meclis Kararları 2016/Eylül

  Meclis Kararları 2016/Eylül
  Konu Meclis Kararları 2016/Eylül
  Karar Tarihi 01/09/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Eylül
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ağustos

  Meclis Kararları 2016/Ağustos

  Meclis Kararları 2016/Ağustos
  Konu Meclis Kararları 2016/Ağustos
  Karar Tarihi 01/08/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Ağustos
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Temmuz

  Meclis Kararları 2016/Temmuz

  Meclis Kararları 2016/Temmuz
  Konu Meclis Kararları 2016/Temmuz
  Karar Tarihi 01/07/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Temmuz
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Haziran

  Meclis Kararları 2016/Haziran

  Meclis Kararları 2016/Haziran
  Konu Meclis Kararları 2016/Haziran
  Karar Tarihi 01/06/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Haziran
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Mayıs

  Meclis Kararları 2016/Mayıs

  Meclis Kararları 2016/Mayıs
  Konu Meclis Kararları 2016/Mayıs
  Karar Tarihi 01/05/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Mayıs
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 04 Nisan

  Meclis Kararları 2016/Nisan

  Meclis Kararları 2016/Nisan
  Konu Meclis Kararları 2016/Nisan
  Karar Tarihi 04/04/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Nisan
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 03 Mart

  Meclis Kararları 2016/Mart

  Meclis Kararları 2016/Mart
  Konu Meclis Kararları 2016/Mart
  Karar Tarihi 03/03/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Mart
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 02 Şubat

  Meclis Kararları 2016/Şubat

  Meclis Kararları 2016/Şubat
  Konu Meclis Kararları 2016/Şubat
  Karar Tarihi 02/02/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Şubat
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ocak

  Meclis Kararları 2016/Ocak

  Meclis Kararları 2016/Ocak
  Konu Meclis Kararları 2016/Ocak
  Karar Tarihi 01/01/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Ocak
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Aralık

  Meclis Kararları 2015/Aralık

  Meclis Kararları 2015/Aralık
  Konu Meclis Kararları 2015/Aralık
  Karar Tarihi 01/12/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Aralık
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Kasım

  Meclis Kararları 2015/Kasım

  Meclis Kararları 2015/Kasım
  Konu Meclis Kararları 2015/Kasım
  Karar Tarihi 01/11/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Kasım
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ekim

  Meclis Kararları 2015/Ekim

  Meclis Kararları 2015/Ekim
  Konu Meclis Kararları 2015/Ekim
  Karar Tarihi 01/10/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Ekim
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Eylül

  Meclis Kararları 2015/Eylül

  Meclis Kararları 2015/Eylül
  Konu Meclis Kararları 2015/Eylül
  Karar Tarihi 01/09/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Eylül
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ağustos

  Meclis Kararları 2015/Ağustos

  Meclis Kararları 2015/Ağustos
  Konu Meclis Kararları 2015/Ağustos
  Karar Tarihi 01/08/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Ağustos
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Temmuz

  Meclis Kararları 2015/Temmuz

  Meclis Kararları 2015/Temmuz
  Konu Meclis Kararları 2015/Temmuz
  Karar Tarihi 01/07/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Temmuz
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Haziran

  Meclis Kararları 2015/Haziran

  Meclis Kararları 2015/Haziran
  Konu Meclis Kararları 2015/Haziran
  Karar Tarihi 01/06/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Haziran
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Mayıs

  Meclis Kararları 2015/Mayıs

  Meclis Kararları 2015/Mayıs
  Konu Meclis Kararları 2015/Mayıs
  Karar Tarihi 01/05/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Mayıs
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Nisan

  Meclis Kararları 2015/Nisan

  Meclis Kararları 2015/Nisan
  Konu Meclis Kararları 2015/Nisan
  Karar Tarihi 01/04/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Nisan
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Mart

  Meclis Kararları 2015/Mart

  Meclis Kararları 2015/Mart
  Konu Meclis Kararları 2015/Mart
  Karar Tarihi 01/03/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Mart
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Şubat

  Meclis Kararları 2015/Şubat

  Meclis Kararları 2015/Şubat
  Konu Meclis Kararları 2015/Şubat
  Karar Tarihi 01/02/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Şubat
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ocak

  Meclis Kararları 2015/Ocak

  Meclis Kararları 2015/Ocak
  Konu Meclis Kararları 2015/Ocak
  Karar Tarihi 01/01/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Ocak
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Aralık

  Meclis Kararları 2014/Aralık

  Meclis Kararları 2014/Aralık
  Konu Meclis Kararları 2014/Aralık
  Karar Tarihi 06/12/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Aralık
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Kasım

  Meclis Kararları 2014/Kasım

  Meclis Kararları 2014/Kasım
  Konu Meclis Kararları 2014/Kasım
  Karar Tarihi 06/11/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Kasım
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 05 Ekim

  Meclis kararları 2014/Ekim

  Meclis kararları 2014/Ekim
  Konu Meclis kararları 2014/Ekim
  Karar Tarihi 05/10/2014
  Karar No Meclis kararları 2014/Ekim
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Eylül

  Meclis Kararları 2014/Eylül

  Meclis Kararları 2014/Eylül
  Konu Meclis Kararları 2014/Eylül
  Karar Tarihi 06/09/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Eylül
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Ağustos

  Meclis Kararları 2014/Ağustos

  Meclis Kararları 2014/Ağustos
  Konu Meclis Kararları 2014/Ağustos
  Karar Tarihi 06/08/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Ağustos
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Temmuz

  Meclis Kararları 2014/Temmuz

  Meclis Kararları 2014/Temmuz
  Konu Meclis Kararları 2014/Temmuz
  Karar Tarihi 06/07/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Temmuz
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Haziran

  Meclis Kararları 2014/Haziran

  Meclis Kararları 2014/Haziran
  Konu Meclis Kararları 2014/Haziran
  Karar Tarihi 06/06/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Haziran
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Mayıs

  Meclis kararları 2014/Mayıs

  Meclis kararları 2014/Mayıs
  Konu Meclis kararları 2014/Mayıs
  Karar Tarihi 06/05/2014
  Karar No Meclis kararları 2014/Mayıs
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Nisan

  Meclis Kararları 2014/Nisan

  Meclis Kararları 2014/Nisan
  Konu Meclis Kararları 2014/Nisan
  Karar Tarihi 06/04/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Nisan
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
Copyrigt © 2017 Kaytazdere Belediyesi ®