Salı
Parçalı Bulutlu
14°C | 21°C
Çarşamba
Parçalı Bulutlu
13°C | 21°C
Perşembe
Parçalı Bulutlu
11°C | 22°C

Meclis kararları 2014/Mayıs

Meclis kararları 2014/Mayıs

Konu Meclis kararları 2014/Mayıs
Karar Tarihi 06/05/2014
Karar No Meclis kararları 2014/Mayıs
Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
Karar Tarihi             : 07.05.2014
Karar Sayısı            : 2014/26
Kararın Özü  : Haziran Ayı Toplantı Tarihinin Belirlenmesi.
Belediyemiz Meclisi 2014 Yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısını  yapmak üzere 5393 sayılı Yasanın 20. Maddesine istinaden Belediye Meclis Toplantı Salonunda saat 14.00’te toplandı.
Gündemin 1. Maddesi olan Haziran Ayı Toplantı Tarihinin Belirlenmesi’nin görüşülmesine geçildi.
Haziran Ayı Toplantı Tarihinin 04 Haziran 2014 Çarşamba günü saat 14.00 olarak tespit edilmesine yapılan işaretle oylama sonunda oybirliğiyle karar verildi.
 
Karar Tarihi             : 07.05.2014
Karar Sayısı             : 2014/27
Kararın Özü  : 2013 Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi.
Gündemin  3.üncü maddesi 2013 yılı Kesin Hesabın görüşülmesine geçildi.
Belediye encümeni tarafından incelenerek kabul edilen Belediyemizin 2013 yılı Kesin Hesabı görüşüldü ve işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle kabul edildi.
 
Karar Tarihi             : 07.05.2014
Karar Sayısı            : 2014/28
Kararın Özü  :  Sahil Temizleme Makinesi Alımı
Gündemin  4.üncü maddesi Sahil Temizleme(Kum eleme) Makinesi Alımı’nın görüşülmesine geçildi.
Beldemiz sahil temizliğinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Sahil Temizleme(Kum Eleme) Makinesinin alımı görüşüldü ve Beldemiz sahil şeridindeki kötü görünümü ortadan kaldırmak amacıyla sahil temizleme aracının alınmasına yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.
 
Karar Tarihi             : 07.05.2014
Karar Sayısı             : 2014/29
Kararın Özü  : Yol Süpürge Makinesi Alımı.
Gündemin  5.inci maddesi olan Yol Süpürme Makinesi Alımının görüşülmesine geçildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan şartlı yardımlar kapsamında Belediyemize tahsis edilen yardım tutarından karşılanmak üzere çevre temizlik hizmetlerinde kullanılması için Yol Süpürme Makinesi alınmasına yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.
 
Karar Tarihi             : 09.05.2014
Karar Sayısı            : 2014/30
Kararın Özü  : Banka (Ziraat Bankası) ATM’si için yer tahsisi..
Belediyemiz Meclisi 2014 Yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısının 2. Birleşimini   yapmak üzere 5393 sayılı Yasanın 20. Maddesine istinaden Belediye Meclis Toplantı Salonunda saat 14.00’te toplandı.
Başkan;
Madde olarak, Gençlik Haftası Dolayısıyla 125 Adet Tişört Bastırılması,
Madde olarak, Sahil Düzenlemesi,
Madde olarak, Otopark Ücretinin Tespiti,
Madde olarak, Çay Bahçesi ve Kır Düğün Salonu Düzenlemesi’nin gündeme alınması için önerge verdi ve yapılan işaretle oylama sonucunda önerge maddelerinin gündeme alınmasına oybirliğiyle karar verildi.
Gündemin  6. maddesi olan “Banka(Ziraat Bankası) ATM’si İçin Yer Tahsisi”nin görüşülmesine geçildi.
Beldemiz Atatürk Bulvarı pafta 3, parsel 2474 noda Belediyemiz Tüzel Kişiliği adına kayıtlı Beşevler Camii ve Merkez Mahalle Muhtarlık Binası yanında krokide gösterilen alanın Altınova Ziraat Bankası ATM makinesi için 5393 sayılı Kanunun 18. Maddesine istinaden tahsis edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi
 
Karar Tarihi             : 09.05.2014
Karar Sayısı            : 2014/31
Kararın Özü  : Okul Alanlarında Hisseleri Olan Hissedarların Bağış Taleplerinin Kabulü.
Gündemin  7. maddesi olan “Okul Alanlarında Hisseleri Olan Hissedarların Bağış Taleplerinin Kabulü”nün görüşülmesine geçildi.
Beldemiz İmar Planlarında okul alanı olarak ayrılmış;
Pafta 32Ü-IIb, Ada 142, Parsel 1 noda kayıtlı 4099m2 miktarlı,
Pafra 32V-Ia, Ada 324, Parsel 1 noda kayıtlı 4839,60 m2 miktarlı,
Pafta 32V-Ib, Ada 321, Parsel 1 noda kayıtlı 6084,43m2 miktarlı taşınmazların hissedarlarınca taşınmazlar üzerinde okul yapılmak koşuluyla hislerini Milli Eğitim Bakanlığına devredilmek üzere Belediyemize bağış yapma talebinde bulunmaktadırlar.
 
Bağış taleplerinin kabulüne ve bağış kabulü için gerekli işlemlerin yapılması için Belediye Başkanının yetkili kılınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.
 
Karar Tarihi             : 09.05.2014
Karar Sayısı            : 2014/32
Kararın Özü  :  Sahipleri Tarafından Temizlenmeyen Parsellerin Belediyemiz Tarafından Temizlenmesi ve ücretinin parsel sahiplerinden tahsili.
Gündemin  8. maddesi olan “Sahipleri tarafından temizlenmeyen Parsellerin Belediyemiz Tarafından Temizlenmesi ve Ücretinin Parsel Sahiplerinden Tahsili”nin görüşülmesine geçildi.
Beldemizin sahil kasabası olmasından dolayı yazlık nüfusu yoğun olmakta ve yaz sezonu hareketli geçmektedir. Yapılaşmanın henüz yavaş olması nedeniyle birçok parselin çevre sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik, estetik veya trafik bakımından mahsurlu durumlar oluşmaktadır. Bu durumların oluşumunun engellenmesi için 3194 sayılı Kanunun 40. Maddesine istinaden işlemlerin yaptırılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.
 
Karar Tarihi             : 09.05.2014
Karar Sayısı            : 2014/33
Kararın Özü  : Gençlik Haftası Dolayısıyla 125 Adet Tişört Bastırılması.
Gündeme  9. madde olarak Başkanın önergesiyle alınan “Gençlik Haftası Dolayısıyla 125 Adet Tişört Bastırılması”nın görüşülmesine geçildi.
Altınova Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 30.04.2014 tarihinde yapılan “Atatürk’ü Anma ve Halk Yürüyüşü” konulu toplantısında 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Gençlik Haftası kapsamında ihtiyaç duyulan tişörtlerin ilçeye bağlı belediyeler tarafından yaptırılması kararlaştırılmıştır.
Bu kapsamda Belediyemizce 125 adet  tişört baskısının 5393 sayılı Kanunun 18. Maddesinin (p) fıkrasına dayanılarak  yaptırılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.
 
Karar Tarihi             : 09.05.2014
Karar Sayısı            : 2014/34
Kararın Özü  : Sahil Düzenlemesi.
Gündeme  10. madde olarak Başkanın önergesiyle alınan “Sahil Düzenlemesi”nin görüşülmesine geçildi.
Beldemiz sahilinin ve plajının düzenlenmesi Eğitim Merkezi kısmının ücretli plaj olarak hizmete sunulması, burada betonarme olmayan yazlık çay bahçesi, WC, Soyunma Kabini, Duş olarak halkın ihtiyacına cevap verecek tesislerin kamu yararına belediyemizce yapılmasına yada ihaleyle kiralama suretiyle isteklilere  5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e-j maddesine istinaden 3yıl süreyle 2 yıl opsiyonlu süre uzatımlı yaptırılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.
 
Karar Tarihi             : 09.05.2014
Karar Sayısı            : 2014/35
Kararın Özü  : Otopark Ücretinin Belirlenmesi.
Gündeme  11. madde olarak Başkanın önergesiyle alınan “Otopark Ücretinin Belirlenmesi”nin görüşülmesine geçildi.
Yaz sezonunda (Haziran-Temmuz-Ağustos) Beldemize plaj için sahilimize gelen misafir araçlardan otopark ücreti alınması, Saralkent’teki bütün caddelerde bu kapsamda ücretli otopark uygulamasının; 15 dakikadan sonra bütün araçlardan günlük 5,00TL(beşlira) olarak ücretlendirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.
 
Karar Tarihi             : 09.05.2014
Karar Sayısı            : 2014/36
Kararın Özü  : Çay Bahçesi ve Kır Düğün Salonu Düzenlemesi.
Gündeme  12. madde olarak Başkanın önergesiyle alınan “Çay Bahçesi ve Kır Düğün Salonu Düzenlemesi”nin görüşülmesine geçildi.
Eski Belediye Hizmet Binamızın önündeki alan Çay Bahçesi ve Kır Düğün Salonu olarak düzenlenmektedir. Kiralama suretiyle düğünlerde kullandırılacak bu alandaki;
– Çay Bahçesinin İşletmesinin Belediyemiz tarafından yaptırılmasına,
-Kır Düğün Salonu tarifesinin 4 saatlik süre ile 500,00(Beşyüzlira)TL bedel karşılığında ücretlendirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.
 
MECLİS BAŞKANI                         KATİP ÜYE                               KATİP ÜYE
Ali KANGAL                                   T.Fatih KAYMAK                 Necmettin DEMİR
Belediye Başkanı
DİĞER KARARLAR
 • 04 Ekim

  Meclis Kararları 2017/Ekim

  Meclis Kararları 2017/Ekim
  Konu Meclis Kararları 2017/Ekim
  Karar Tarihi 04/10/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Ekim
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 13 Eylül

  Meclis Kararları 2017/Eylül

  Meclis Kararları 2017/Eylül
  Konu Meclis Kararları 2017/Eylül
  Karar Tarihi 13/09/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Eylül
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 02 Ağustos

  Meclis Kararları 2017/Ağustos I-II

  Meclis Kararları 2017/Ağustos I-II
  Konu Meclis Kararları 2017/Ağustos I-II
  Karar Tarihi 02/08/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Ağustos I-II
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 07 Haziran

  Meclis Kararları 2017/Haziran

  Meclis Kararları 2017/Haziran
  Konu Meclis Kararları 2017/Haziran
  Karar Tarihi 07/06/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Haziran
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 03 Mayıs

  Meclis Kararları 2017/Mayıs

  Meclis Kararları 2017/Mayıs
  Konu Meclis Kararları 2017/Mayıs
  Karar Tarihi 03/05/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Mayıs
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 05 Nisan

  Meclis Kararları 2017/Nisan

  Meclis Kararları 2017/Nisan
  Konu Meclis Kararları 2017/Nisan
  Karar Tarihi 05/04/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Nisan
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Mart

  Meclis Kararları 2017/Mart

  Meclis Kararları 2017/Mart
  Konu Meclis Kararları 2017/Mart
  Karar Tarihi 01/03/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Mart
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Şubat

  Meclis Kararları 2017/Şubat

  Meclis Kararları 2017/Şubat
  Konu Meclis Kararları 2017/Şubat
  Karar Tarihi 01/02/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Şubat
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 04 Ocak

  Meclis Kararları 2017/Ocak

  Meclis Kararları 2017/Ocak
  Konu Meclis Kararları 2017/Ocak
  Karar Tarihi 04/01/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Ocak
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 07 Aralık

  Meclis Kararları 2016/Aralık

  Meclis Kararları 2016/Aralık
  Konu Meclis Kararları 2016/Aralık
  Karar Tarihi 07/12/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Aralık
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Kasım

  Meclis Kararları 2016/Kasım

  Meclis Kararları 2016/Kasım
  Konu Meclis Kararları 2016/Kasım
  Karar Tarihi 01/11/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Kasım
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ekim

  Meclis Kararları 2016/Ekim

  Meclis Kararları 2016/Ekim
  Konu Meclis Kararları 2016/Ekim
  Karar Tarihi 01/10/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Ekim
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Eylül

  Meclis Kararları 2016/Eylül

  Meclis Kararları 2016/Eylül
  Konu Meclis Kararları 2016/Eylül
  Karar Tarihi 01/09/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Eylül
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ağustos

  Meclis Kararları 2016/Ağustos

  Meclis Kararları 2016/Ağustos
  Konu Meclis Kararları 2016/Ağustos
  Karar Tarihi 01/08/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Ağustos
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Temmuz

  Meclis Kararları 2016/Temmuz

  Meclis Kararları 2016/Temmuz
  Konu Meclis Kararları 2016/Temmuz
  Karar Tarihi 01/07/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Temmuz
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Haziran

  Meclis Kararları 2016/Haziran

  Meclis Kararları 2016/Haziran
  Konu Meclis Kararları 2016/Haziran
  Karar Tarihi 01/06/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Haziran
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Mayıs

  Meclis Kararları 2016/Mayıs

  Meclis Kararları 2016/Mayıs
  Konu Meclis Kararları 2016/Mayıs
  Karar Tarihi 01/05/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Mayıs
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 04 Nisan

  Meclis Kararları 2016/Nisan

  Meclis Kararları 2016/Nisan
  Konu Meclis Kararları 2016/Nisan
  Karar Tarihi 04/04/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Nisan
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 03 Mart

  Meclis Kararları 2016/Mart

  Meclis Kararları 2016/Mart
  Konu Meclis Kararları 2016/Mart
  Karar Tarihi 03/03/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Mart
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 02 Şubat

  Meclis Kararları 2016/Şubat

  Meclis Kararları 2016/Şubat
  Konu Meclis Kararları 2016/Şubat
  Karar Tarihi 02/02/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Şubat
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ocak

  Meclis Kararları 2016/Ocak

  Meclis Kararları 2016/Ocak
  Konu Meclis Kararları 2016/Ocak
  Karar Tarihi 01/01/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Ocak
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Aralık

  Meclis Kararları 2015/Aralık

  Meclis Kararları 2015/Aralık
  Konu Meclis Kararları 2015/Aralık
  Karar Tarihi 01/12/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Aralık
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Kasım

  Meclis Kararları 2015/Kasım

  Meclis Kararları 2015/Kasım
  Konu Meclis Kararları 2015/Kasım
  Karar Tarihi 01/11/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Kasım
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ekim

  Meclis Kararları 2015/Ekim

  Meclis Kararları 2015/Ekim
  Konu Meclis Kararları 2015/Ekim
  Karar Tarihi 01/10/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Ekim
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Eylül

  Meclis Kararları 2015/Eylül

  Meclis Kararları 2015/Eylül
  Konu Meclis Kararları 2015/Eylül
  Karar Tarihi 01/09/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Eylül
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ağustos

  Meclis Kararları 2015/Ağustos

  Meclis Kararları 2015/Ağustos
  Konu Meclis Kararları 2015/Ağustos
  Karar Tarihi 01/08/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Ağustos
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Temmuz

  Meclis Kararları 2015/Temmuz

  Meclis Kararları 2015/Temmuz
  Konu Meclis Kararları 2015/Temmuz
  Karar Tarihi 01/07/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Temmuz
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Haziran

  Meclis Kararları 2015/Haziran

  Meclis Kararları 2015/Haziran
  Konu Meclis Kararları 2015/Haziran
  Karar Tarihi 01/06/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Haziran
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Mayıs

  Meclis Kararları 2015/Mayıs

  Meclis Kararları 2015/Mayıs
  Konu Meclis Kararları 2015/Mayıs
  Karar Tarihi 01/05/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Mayıs
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Nisan

  Meclis Kararları 2015/Nisan

  Meclis Kararları 2015/Nisan
  Konu Meclis Kararları 2015/Nisan
  Karar Tarihi 01/04/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Nisan
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Mart

  Meclis Kararları 2015/Mart

  Meclis Kararları 2015/Mart
  Konu Meclis Kararları 2015/Mart
  Karar Tarihi 01/03/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Mart
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Şubat

  Meclis Kararları 2015/Şubat

  Meclis Kararları 2015/Şubat
  Konu Meclis Kararları 2015/Şubat
  Karar Tarihi 01/02/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Şubat
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ocak

  Meclis Kararları 2015/Ocak

  Meclis Kararları 2015/Ocak
  Konu Meclis Kararları 2015/Ocak
  Karar Tarihi 01/01/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Ocak
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Aralık

  Meclis Kararları 2014/Aralık

  Meclis Kararları 2014/Aralık
  Konu Meclis Kararları 2014/Aralık
  Karar Tarihi 06/12/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Aralık
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Kasım

  Meclis Kararları 2014/Kasım

  Meclis Kararları 2014/Kasım
  Konu Meclis Kararları 2014/Kasım
  Karar Tarihi 06/11/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Kasım
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 05 Ekim

  Meclis kararları 2014/Ekim

  Meclis kararları 2014/Ekim
  Konu Meclis kararları 2014/Ekim
  Karar Tarihi 05/10/2014
  Karar No Meclis kararları 2014/Ekim
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Eylül

  Meclis Kararları 2014/Eylül

  Meclis Kararları 2014/Eylül
  Konu Meclis Kararları 2014/Eylül
  Karar Tarihi 06/09/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Eylül
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Ağustos

  Meclis Kararları 2014/Ağustos

  Meclis Kararları 2014/Ağustos
  Konu Meclis Kararları 2014/Ağustos
  Karar Tarihi 06/08/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Ağustos
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Temmuz

  Meclis Kararları 2014/Temmuz

  Meclis Kararları 2014/Temmuz
  Konu Meclis Kararları 2014/Temmuz
  Karar Tarihi 06/07/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Temmuz
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Haziran

  Meclis Kararları 2014/Haziran

  Meclis Kararları 2014/Haziran
  Konu Meclis Kararları 2014/Haziran
  Karar Tarihi 06/06/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Haziran
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Mayıs

  Meclis kararları 2014/Mayıs

  Meclis kararları 2014/Mayıs
  Konu Meclis kararları 2014/Mayıs
  Karar Tarihi 06/05/2014
  Karar No Meclis kararları 2014/Mayıs
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Nisan

  Meclis Kararları 2014/Nisan

  Meclis Kararları 2014/Nisan
  Konu Meclis Kararları 2014/Nisan
  Karar Tarihi 06/04/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Nisan
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
Copyrigt © 2017 Kaytazdere Belediyesi ®